Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Interpunkcja języka włoskiego. Teoria i praktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S18SJ02 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Interpunkcja języka włoskiego. Teoria i praktyka
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie ich uczestników z ewolucją włoskiego systemu przestankowania oraz ze współczesnymi zasadami interpunkcji. Zajęcia mają charakter mieszany: łączą elementy wykładu z częścią warsztatową

Pełny opis:

Podczas zajęć uczestnicy kursu zapoznają się z:

- etapami rozwoju włoskiej normy przestankowania (zasady interpunkcji w kolejnych epokach, ewolucja liczby i funkcji znaków przestankowych, kształtowanie się terminologii interpunkcji, najważniejsi kodyfikatorzy włoskiej interpunkcji);

- współczesnymi zasadami interpunkcji języka włoskiego oraz ich specyfiką w różnych odmianach języka (obligatoryjne i fakultatywne stosowanie znaków przestankowych, znaki interpunkcyjne a ortograficzne i typograficzne);

- metodami i technikami dydaktyki interpunkcji.

W części warsztatowej podjęte zostaną następujące zagadnienia:

- przestankowanie w tekstach użytkowych;

- interpunkcja w tłumaczeniu;

- glottodydaktyka interpunkcji.

Literatura:

Ferrari Angela, La punteggiatura italiana contemporanea. Un’analisi comunicativo-testuale, Carocci, Roma 2018.

Foremniak K., O sztuce przestankowania w Polsce i we Włoszech. Rozwój normy interpunkcyjnej od XVI wieku do współczesności, WUW, Warszawa 2014.

Foremniak K., Punteggiatura [w:] Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka 4, Preston Publishing, Warszawa 2018.

Fornara Simone, La punteggiatura, Carocci, Roma 2010.

Frescaroli Antonio, La punteggiatura corretta. La punteggiatura efficace, De Vecchi, Milano 2009.

Serianni Luca, Grammatica italiana, UTET, Torino 2005.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

WIEDZA

Definiuje i opisuje wybrane podstawowe kierunki rozwoju współczesnej włoskiej normy przestankowania oraz opisuje jej ewolucje.

Wskazuje kluczowe cechy interpunkcji współczesnego języka włoskiego.

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi, stosując podstawowe metody badawcze, zbierać, selekcjonować, analizować i interpretować informacje z różnych źródeł i na tej postawie wnioskować i formułować krytyczne sądy.

Potrafi stosować zasady włoskiej interpunkcji podczas redagowania różnego rodzaju tekstów użytkowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę z kursy składają się:

- aktywność i obecność podczas zajęć – 50 %

- ocena z testu końcowego obejmującego zagadnienia zrealizowane w ramach kursu – 50 %.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.