Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Włoskojęzyczna literatura szwajcarska. Wprowadzenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S18SL04 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Włoskojęzyczna literatura szwajcarska. Wprowadzenie
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie słuchaczy z wybranymi utworami włoskojęzycznej literatury szwajcarskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów najnowszych.

Pełny opis:

Kurs, po wstępnym omówieniu podstawowych zagadnień związanych ze Szwajcarią, ma na celu zapoznanie słuchaczy z wybranymi utworami włoskojęzycznej literatury szwajcarskiej. Przegląd obejmuje prezentację tekstów (wierszy, powieści, opowiadań i innych form) na tle kontekstu społecznego, politycznego, historycznego, kulturowego i językowego Konfederacji Szwajcarskiej. W trakcie kursu zajmiemy się między innymi twórczością następujących autorów: Giorgio Orelli, Giovanni Orelli, Fabio Pusterla, Alberto Nessi, Yari Bernasconi, Vanni Bianconi, Fabiano Alborghetti, Francesco Chiesa, Giuseppe Zoppi, Felice Filippini, Plinio Martini, Anna Felder, Fleur Jaeggy, Claudia Quadri, Andrea Fazioli, Flavio Stroppini.

Spotkania są podzielone na dwie części: wykładową i warsztatową. Druga część kursu przewiduje pracę nad wskazanymi podczas zajęć tekstami: ich szczegółową analizę i interpretację. Podczas zajęć podejmiemy także próbę przetłumaczenia wybranych utworów lub ich fragmentów z języka włoskiego na język polski.

Literatura:

Teksty literackie, teksty dotyczące zagadnień teoretycznych, teksty krytyczne i inne materiały wskazane lub dostarczone przez prowadzącą podczas zajęć.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i potrafi:

- w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju;

- w pogłębionym stopniu teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

- zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla kierunku studiów;

Umiejetności - absolwent potrafi:

- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów;

- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury właściwych dla studiowanych nauk z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym;

- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

- posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

- wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego;

-odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła pracy studenta, bieżącego przygotowania do zajęć i aktywności, napisanie pracy na wybrany wspólnie z prowadzącą temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Orzeł
Prowadzący grup: Justyna Orzeł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.