Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współpraca w procesie nauczania i uczenia się: warsztaty metodyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S20MWJ01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Współpraca w procesie nauczania i uczenia się: warsztaty metodyczne
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Moduły warsztatowe na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie Słuchaczy z zagadnieniemwspółpracy na dwóch płaszczyznach (w procesie nauczania orazuczenia się) ​oraz kształcenie umiejętności pracy w zespole w środowisku edukacyjnym.

Pełny opis:

Kurs o charakterze warsztatowym, oparty na teoriach i technikach nauczania kooperatywnego.

Na zajęciach zostaną omówione następujące zagadnienia:

- efektywna komunikacja w grupie;

- modele nauczania kooperatywnego;

- lider a praca zespołowa;

- zarządzanie konfliktem;

- rola emocji w procesie dydaktyki;

- grupowe cele i indywidualna odpowiedzialność;

- narzędzia online wspierające pracę zespołową.

Literatura:

- M. Comoglio, Educare insegnando. Apprendere ad applicare il Cooperative Learning, ed. Las, 2000;

- G. Hofstede, Culture e organizzazioni. Valori e strategie per operare efficacemente in contesti internazionali, Franco Angeli 2014;

- D. Johnson, R. Johnson e E. Holubec, Apprendimento cooperativo in classe. Migliorare il clima emotivo e il rendimento, Erickson, 2015;

- S. Kagan, L’apprendimento cooperativo. L’approccio strutturale. Edizioni Lavoro, 2000;

- G. Venza, Dinamiche di gruppo e tecniche di gruppo nel lavoro educativo e formativo, FrancoAngeli, 2007;

oraz inne materiały wskazane lub/i udostępnione przez prowadzącą podczas zajęć.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny;

- zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

- komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim;

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;

- zrealizować zadanie projektowe w ramach warsztatów;

- planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań;

- współpracować w zespole.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

- krytycznej oceny własnych działań i umiejętności;

- przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział w zajęciach.

Projekt grupowy na temat wybrany wspólnie z prowadzącą.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21"

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Stasiak
Prowadzący grup: Patrycja Stasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Przedmiot dedykowany programowi:

4EU+KURSY

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.