Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat tłumacza literackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S20MWL03 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Warsztat tłumacza literackiego
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Moduły warsztatowe na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie słuchaczy ze specyfiką pracy tłumacza literatury, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczeń z języka włoskiego na polski.

Pełny opis:

Słuchacze poznają podczas zajęć charakter pracy tłumacza literatury, dostają podstawowe wiadomości dotyczące narzędzi, z jakich korzysta tłumacz. Zaznajamiają się z sytuacją na rynku przekładów literackich, poznają zasady etyki zawodowej, dowiadują się, na czym polega współpraca tłumacza z wydawnictwem, redakcją, itp. Zasadnicza część zajęć poświęcona jest ćwiczeniom praktycznym, czyli tłumaczeniu wybranych przez prowadzącą fragmentów do przełożenia przez słuchaczy samodzielnie, a następnie omówieniu ich podczas wspólnych spotkań.

Literatura:

Fragmenty wywiadów z tłumaczami literatury omawiane przez prowadzącą.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny;

- zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

- komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim;

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;

- zrealizować projekt badawczy, translatorski, edytorski lub glottodydaktyczny w ramach warsztatów;

- współpracować w zespole.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

- krytycznej oceny własnych działań i umiejętności;

- przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowywanie na czas przekładu tekstów proponowanych przez prowadzącą (do dyskusji na zajęciach). Tekst końcowy na zaliczenie (podlegający ocenie na zaliczenie).

Praktyki zawodowe:

brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Osmólska-Mętrak
Prowadzący grup: Anna Osmólska-Mętrak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.