Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

'Anni di piombo' w kinie i literaturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S20MWL05 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: 'Anni di piombo' w kinie i literaturze
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Moduły warsztatowe na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia zajmują się okresem zwanym „anni di plombo” (ołowiana dekada), obejmującym lata 70. XX w., kiedy Włochy zmagały się z problemem narastającego terroryzmu, który pochłonął setki ofiar i stał się zarzewiem największego konfliktu polityczno-społecznego od czasów II wojny światowej. Wydarzenia tego okresu stały się tematem wielu dzieł filmowych i literackich.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z jednym z najważniejszych okresów w powojennej historii Włoch, tzw. „anni di plombo” (ołowiana dekada), obejmującymi umownie lata 1969–1980. Był to okres rodzenia się, a następnie eskalacji działań licznych grup terrorystycznych, zarówno lewackich, jak i neofaszystowskich, z których najbardziej znaną pozostają Czerwone Brygady. Zamachy terrorystyczne pochłonęły w owym okresie setki ofiar, zarówno zwykłych ludzi, jak i przedstawicieli najwyższych władz (Aldo Moro). Zagrożenie terrorystyczne doprowadziło niemal do paraliżu państwa. Wydarzenia tego okresu stały się tematem wielu dzieł filmowych i literackich. Zajmowali się nimi tacy autorzy, jak m.in. Leonardo Sciascia, Marco Bellocchio, czy Marco Tullio Giordana. Poprzez analizę wybranych utworów zajęcia przybliżą tę tematykę, która jest kluczowa dla zrozumienia procesów zachodzących również we współczesnych Włoszech.

Wykład/konwersatorium = 30 godz.

Przygotowanie do zaliczenia = 20 godz.

Razem = ok. 50 godz.

Literatura:

1. Christian Uva, Schermi di plombo. Il terrorismo nel cinema italiano, Rubbettino, 2007.

2. Giorgio Bocca, Il terrorismo italiano 1970/1980, Rizzoli 1981.

3. Leonardo Sciascia, L’affaire Moro, Adelphi 1983

Filmy:

1. Marco Bellocchio, Buongiorno notte, 2003

2. Anni di plombo, 2010

3. Marco Tullio Giordana, Romanco di una strage, 2012

4. Giorgio Molteni e Daniele Santamaria Maurizio, Bologna 2 agosto… I giorni della collera, 2014

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

- w podstawowym stopniu powiązania filologii włoskiej z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych, w tym przede wszystkim nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii;

-w sposób podstawowy powiązania literatury włoskiej z procesami historyczno-kulturowymi;

- najważniejsze wydarzenia z historii Włoch oraz istotne aspekty kultury i języka włoskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi:

- rozpoznawać różne rodzaje tekstów, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod;

-samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.).

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

- udziału w życiu kulturalnym, wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie indywidualnego projektu na ustalony z prowadzącą temat z zakresu tematyki zajęć.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Osmólska-Mętrak
Prowadzący grup: Anna Osmólska-Mętrak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.