Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja w tekstach medialnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S20SM04 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Komunikacja w tekstach medialnych
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Seminaria magisterskie na studiach II stopnia dla studentów II roku
Punkty ECTS i inne: 27.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że zapisując się na te zajęcia, student powinien znać:

• język włoski na poziomie umożliwiającym zrozumienie analizowanych zagadnień językowych

• podstawowe różnice między językiem włoskim a polskim.

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w zagadnienia współczesnej komunikologii, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji językowej w tekstach medialnych i wybranych teorii komunikowania masowego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników kursu z wybranymi teoriami, strategiami i narzędziami komunikacji w tekstach medialnych. Poszczególne jednostki zajęciowe łączą część wprowadzającą o charakterze wykładowym z częścią warsztatową, podczas której studenci (indywidualnie lub w grupach) dokonują analizy językowej włoskich (i w mniejszym stopniu polskich) tekstów medialnych. Część praktyczna kursu uczy samodzielnego rozpoznawania zjawisk językowych charakterystycznych dla przekazu medialnego oraz stosowania narzędzi analizy dyskursu. Zestawienie tekstów włoskich z polskimi pozwala określić różnice między językiem mediów we Włoszech i w Polsce.

Literatura:

Bentivegna, Sara; Boccia Artieri, Giovanni (2019), Le teorie delle comunicazioni di massa e la sfida digitale, Roma, Laterza.

Morcellini, Mario (2013), Comunicazione e media, EGEA.

Orletti, Franca ed. (2004), Scrittura e i nuovi media, Roma, Carocci.

Wolf, Mauro (2001), Teorie delle comunicazioni di massa, Milano, Bompiani.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Definiuje i opisuje wybrane modele komunikacji językowej.

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi, stosując podstawowe metody badawcze, zbierać, selekcjonować, analizować i interpretować informacje z różnych źródeł i na tej postawie wnioskować i formułować krytyczne sądy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność);

- końcowe zaliczenie pisemne;

- przedstawienie całości pracy magisterskiej i uzyskanie z niej pozytywnej oceny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Foremniak
Prowadzący grup: Katarzyna Foremniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym:

- synchronicznie (spotkania za pośrednictwem aplikacji Zoom);

- asynchronicznie (materiały, zadania i aktywności na platformie Kampus).

Kurs zakończy się zaliczeniem w formie zdalnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.