Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJW - Pisanie, w tym pisanie akademickie, konsultacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2SJWPPA Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: PNJW - Pisanie, w tym pisanie akademickie, konsultacje
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego na studiach II stopnia dla studentów II roku
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia wchodzą w skład bloku Praktyczna nauka języka włoskiego i obejmują podstawy pisania tekstów o charakterze naukowym. Zajęcia prowadzone są w języku włoskim w semestralnym wymiarze 15 godzin (2 x 45 min. co 2 tygodnie w 2 grupach) i kończą się po IV semestrze zaliczeniem na ocenę.

Pełny opis:

Celem kursu jest przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej. Zajęcia, w zależności od potrzeb grupy, koncentrują się na wybranych aspektach pisania tekstów akademickich obejmując m.in. kwestie techniczne związane z redakcją pracy, sporządzenie planu pracy, przygotowanie abstraktu, dobór źródeł, sporządzenie bibliografii, selekcję informacji, streszczenie tekstów źródłowych, reformulację, argumentację, jak również kwestie językowe związane z rejestrem języka prac naukowych oraz spójnością gramatyczno-logiczną tekstów naukowych. Studenci poznają również gatunki tekstów o charakterze naukowym, takich jak m.in. artykuł, abstrakt, czy streszczenie.

Literatura:

materiały autorskie przygotowane w oparciu o m.in. następujące pozycje bibliograficzne:

1. DELL’AVERSANO, C. / GRILLI, A. (2005): La scrittura argomentativa. Dal saggio breve alla tesi di dottorato. Firenze: Le Monnier.

2. LESINA, R. / BOGGIO MERLO, F. (1986): Il manuale di stile – edizione 2.0. Guida alla redazione di documenti, relazioni, articoli, manuali, tesi di laurea. Bologna: Zanichelli.

3. LESINA, R. (2009): Il nuovo manuale di stile: Guida alla redazione di documenti, relazioni, articoli, manuali, tesi di laurea. Bologna: Zanichelli.

4. CERRUTTI, M. / CINI, M. (2007): Introduzione elementare alla scrittura accademica. Bari: Laterza.

5. ECO, U. (2001): Come si fa una tesi di laurea. Le materie umanistiche. Milano: Bompiani.

6. MORTARA GARAVELLI, B. (2003): Prontuario di punteggiatura. Bari: Laterza.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po ukończeniu kursu student:

- zna cechy wyróżniające prace o charakterze naukowym

- wie, czym różni się pisanie akademickie od pisania o charakterze popularyzatorskim

- zna gatunki tekstów naukowych: artykuł, streszczenie, abstrakt, recenzja.

Umiejętności:

Po ukończeniu kursu student:

- odróżnia prace naukowe od popularnonaukowych

- potrafi sporządzić plan pracy o charakterze naukowym

- umie napisać abstrakt do artykułu naukowego

- umie napisać streszczenie artykułu o charakterze naukowym

- potrafi wskazywać źródła i sporządzać bibliografię

- potrafi napisać krótki artykuł o charakterze naukowym

Kompetencje społeczne:

Po ukończeniu kursu student:

- ma świadomość konieczności stałego kształcenia się i rozwijania swoich umiejętności jako filologa włoskiego,

- potrafi krytycznie ocenić poziom swojej wiedzy i świadomie dąży do podniesienia własnych kompetencji językowych i kulturowych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła: obecność, czynny udział w zajęciach, regularna praca nad zadanymi tekstami.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.