Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przekład audiowizualny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-U2S15SL01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przekład audiowizualny
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia specjalizacyjne do wyboru na studiach II st. dla studentów II r. studiów stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przed przystąpieniem do zajęć studenta obowiązuje znajomość języka włoskiego na poziomie co najmniej B2.

Skrócony opis:

Kształtowanie umiejętności praktycznych w zakresie przekładu audiowizualnego.

Pełny opis:

Na zajęciach zostaną przedstawione techniki przekładu audiowizualnego (podpisy, dubbing, voice over i in.), które następnie zostaną wykorzystane w trakcie zajęć o charakterze warsztatowym (tłumaczenie filmów fabularnych, dokumentalnych, długo- i krótkometrażowych). Jednym z elementów zajęć będzie analiza porównawcza przekładów dialogów filmowych, literackich i teatralnych.

Literatura:

Paolinelli M., Di Fortunato E., Tradurre per il doppiaggio. La trasposizione linguistica nell'audiovisivo: teoria e pratica di un'arte imperfetta, Hoepli 2005

Perego E., Taylor Ch., Tradurre l'audiovisivo, Carocci 2012

Petillo M., La traduzione audiovisiva nel terzo millennio, Franco Angeli 2012

Ranzato I., La traduzione audiovisiva. Analisi degli elementi culturospecifici, Bulzoni 2011

Díaz-Cintas J., Remael A., Audiovisual translation: subtitling, Routledge 2014

Pérez-González L., Audiovisual Translation. Theories, Methods and Issues, Routledge 2014

Adamowicz-Grzyb G., Tłumaczenia filmowe w praktyce, FORTIMA 2013

Tomaszkiewicz T., Przekład audiowizualny, PWN 2015

Efekty kształcenia:

Wiedza

Analizuje porównawczo podstawowe struktury języka włoskiego, rozpoznaje funkcje społeczne, procesy wzbogacania i odbioru współczesnego języka włoskiego.

Definiuje i opisuje warsztat tłumacza z języka włoskiego na język polski.

Umiejętności

Stosuje warsztat tłumacza z języka włoskiego na polski

Kompetencje społeczne

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego.

Ma ugruntowane przekonanie o konieczności i znaczeniu zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania etyki zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność i aktywność studenta na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności)

- końcowe zaliczenie na ocenę (tłumaczenie filmu krótkometrażowego na język polski)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.