Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Włoskie obyczaje, folklor i tradycje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z09F01 Kod Erasmus / ISCED: 09.1 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Włoskie obyczaje, folklor i tradycje
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia fakultatywne na studiach I stopnia dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Do uczestnictwa w zajęciach niezbędna jest dobra znajomość języka włoskiego.

Skrócony opis:

Na zajęciach przedstawiane są zagadnienia dotyczące obyczajów oraz tradycji kulturalnych, kulinarnych i folklorystycznych poszczególnych regionów Półwyspu Apenińskiego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy dotyczącej różnorodności tradycji, obyczajów oraz folkloru wszystkich regionów włoskich, ich specyfiki językowej, kulinarnej, religijnej itp., wynikającej z uwarunkowań historycznych, geograficznych, klimatycznych., jak również zapoznanie słuchaczy z wpływem obyczajowości na życie rodzinne i społeczne we współczesnych Włoszech. Przedstawienie mniej znanych ośrodków kultury i zabytków. Zajęcia ilustrowane są materiałami audiowizualnymi.

Nakład pracy studenta:

Wykład/konwersatorium = 30 godzin

Przygotowanie do zaliczenie = 15 godzin

Razem = ok. 45 godzin

Literatura:

1. Calmati C. e P., Appuntamento a... (Folklore, tradizioni, gastronomia delle regioni italiane), Perugia 2000.

2. Kostioukovitch E., Sekrety włoskiej kuchni, Warszawa 2010.

3. Przewodniki po różnych regionach Włoch.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza:

1. Ma rudymentarną wiedzę o współczesnym życiu kulturalnym, społecznym i politycznym Włoch oraz wiedzę o historii Włoch.

2. Wskazuje główne cechy zróżnicowania regionalnego języka włoskiego (dialekty), kultury i tradycji Włoch.

Umiejętności:

1. Potrafi stosując podstawowe metody badawcze zbierać, selekcjonować, analizować i interpretować informacje z różnych źródeł i na tej postawie wnioskować i formułować krytyczne sądy.

2. Umie pod kierunkiem wykładowcy zdobywać wiedzę w zakresie filologii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii i kulturoznawstwa, poszerzać tę wiedzę o inne dyscypliny w celu zastosowania jej do sytuacji zawodowych i kierowania własną karierą zawodową.

Kompetencje społeczne

1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego.

2. Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturalnego własnego kraju, Europy i świata.

3. Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności (3 dopuszczalne nieobecności), przygotowanie referatu, końcowy sprawdzian pisemny w postaci testu złożonego z ok. 15 pytań zamkniętych oraz 5 pytań otwartych

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.