Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia teatru włoskiego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z09F17 Kod Erasmus / ISCED: 09.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia teatru włoskiego II
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia fakultatywne na studiach I stopnia dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład z historii teatru włoskiego od wieku XVIII po wiek XX ma za zadanie zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu historii teatru oraz dramatu włoskiego w kontekście wydarzeń historycznych oraz przemian kultury społecznej i artystycznej. Zajęcia wzbogacone będą prezentacją materiałów ikonograficznych oraz fragmentów przedstawień teatralnych.

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest historii teatru włoskiego od wieku XVIII po wiek XX. W sposób systematyczny przedstawia wiedzę potrzebną do zaliczenia przedmiotu. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu historii teatru oraz dramatu włoskiego w kontekście wydarzeń historycznych oraz przemian kultury społecznej i artystycznej. Zajęcia wzbogacone będą prezentacją materiałów ikonograficznych oraz fragmentów przedstawień teatralnych.

Kurs omawia historię teatru włoskiego, analizując różne elementy widowiska teatralnego (dramaturgia, budynek teatralny, przestrzeń sceniczna, aktor, publiczność, i in.), ukazuje wielość form teatralnych, związki z innymi sztukami, rolę teatru w społeczeństwie.

Literatura:

Wybrana literatura:

Bal E., Cielesność w dramacie: teatr Piera Paola Pasoliniego i jego możliwe kontynuacje, Kraków 2007.

Fo D., Johan Padan odkrywa Amerykę, Kraków 1998.

Goldoni C., Sługa dwóch panów, w: tenże, Komedie, Warszawa 1957.

Goldoni, Teatr komediowy, Gdańsk 2012.

Gurgul M., Historia teatru i dramatu włoskiego. T. 2. Od XIX do XXI wieku, Kraków 2008.

Gurgul M., Teatr Daria Fo w latach 1959-1975, Kraków 1997.

Kireńczuk T., Od sztuki w działaniu do działania w sztuce: Filippo Tommaso Marinetti i teatr włoskich futurystów, Kraków 2008.

Łukaszewicz J., Carlo Goldoni w polskim Oświeceniu, Wrocław 1997.

Miklaszewski K., Komedia dell’arte, czyli teatr komediantów włoskich XVI, XVII, XVIII wieku, Wrocław 1961.

Miszalska J., Surma-Gawłowska M., Historia teatru i dramatu włoskiego. T. 1. od XIII do XVIII wieku, Kraków 2008.

Na jeden i kilka głosów sztuki włoskie, pod red. E. Bal, Kraków 2007.

Nicoll A., W świecie Arlekina. Studium o komedii dell’arte, Warszawa 1967.

Od Hugo do Witkiewicza: poetyki, manifesty, komentarze, Warszawa 1993.

Od Sartre’a do Mrożka: poetyki, manifesty, komentarze, Warszawa 1997.

Pirandello L., Sześć postaci w poszukiwaniu autora, Warszawa 1960.

Surma-Gawłowska M., Komedia dell’arte, Kraków 2015.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. definiuje i opisuje wybrane kierunki rozwoju współczesnej filologii, językoznawstwa i literaturoznawstwa.

2. wskazuje związki pomiędzy italianistyką a pokrewnymi dziedzinami filologicznymi i humanistycznymi.

UMIEJĘTNOŚCI

1. potrafi stosując podstawowe metody badawcze zbierać, selekcjonować, analizować i intepretować informacje z różnych źródeł i na tej podstawie wnioskować i formułować krytyczne sądy.

2. umie pod kierunkiem wykładowcy zdobywać wiedzę w zakresie filologii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii i kulturoznawstwa, poszerzać tę wiedzę o inne dyscypliny w celu zastosowania jej do sytuacji zawodowych i kierowania własną karierą zawodową.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego.

2. ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturalnego własnego kraju, Europy i świata.

Metody i kryteria oceniania:

kontrola obecności;

bieżące przygotowanie do zajęć;

końcowe zaliczenie pisemne na ostatnich zajęciach;

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.