Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia teatru włoskiego I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z10F01 Kod Erasmus / ISCED: 09.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia teatru włoskiego I
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia fakultatywne na studiach I stopnia dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Wykład z historii teatru włoskiego od średniowiecza po wiek XVII ma zapoznać uczestników z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu historii teatru włoskiego w kontekście wydarzeń historycznych oraz przemian kultury społecznej i artystycznej. Zajęcia wzbogacone będą prezentacją materiałów ikonograficznych oraz fragmentów przedstawień teatralnych.

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest historii teatru włoskiego od średniowiecza po wiek XVII. W sposób systematyczny przedstawia wiedzę potrzebną do zaliczenia przedmiotu. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu historii teatru oraz dramatu włoskiego w kontekście wydarzeń historycznych oraz przemian kultury społecznej i artystycznej. Zajęcia wzbogacone będą prezentacją materiałów ikonograficznych oraz fragmentów przedstawień teatralnych.

Kurs omawia historię teatru włoskiego, analizując różne elementy widowiska teatralnego (technika gry aktorskiej, budynek teatralny, przestrzeń sceniczna, repertuar), relacje aktor-autor, kwestie teatru zawodowego i amatorskiego, publiczność, i in., ukazuje wielość form teatralnych, związki z innymi sztukami, rolę teatru w społeczeństwie.

Literatura:

Wybrana literatura:

Goldoni C., Sługa dwóch panów, w: tenże, Komedie, Warszawa 1957.

Machiavelli N., Mandragora, Warszawa 1972.

Miklaszewski K., Komedia dell’arte, czyli teatr komediantów włoskich XVI, XVII, XVIII wieku, tł. S.i M. Browińscy, Ossolineum, Wrocław 1961;

Miszalska J., Surma-Gawłowska G., Historia teatru i dramatu włoskiego od XIII do XVIII w., Universitas, Kraków 2008;

Nicoll A., W świecie Arlekina. Studium o komedii dell’arte, tł. A.Dębnicki, PIW, Warszawa 1967;

O dramacie. Od Arystotelesa do Goethego: poetyki, manifesty, komentarze, pod red. E. Udalskiej, PWN, Warszawa 1989;

Surma-Gawłowska M., Komedia dell’arte, Kraków 2015.

Szweykowska A., Wenecki teatr modny, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1981;

Tasso, Amintas, Kraków 2003.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. definiuje i opisuje wybrane kierunki rozwoju współczesnej filologii, językoznawstwa i literaturoznawstwa.

2. wskazuje związki pomiędzy italianistyką a pokrewnymi dziedzinami filologicznymi i humanistycznymi.

UMIEJĘTNOŚCI

1. potrafi stosując podstawowe metody badawcze zbierać, selekcjonować, analizować i intepretować informacje z różnych źródeł i na tej podstawie wnioskować i formułować krytyczne sądy.

2. umie pod kierunkiem wykładowcy zdobywać wiedzę w zakresie filologii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii i kulturoznawstwa, poszerzać tę wiedzę o inne dyscypliny w celu zastosowania jej do sytuacji zawodowych i kierowania własną karierą zawodową.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego.

2. ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturalnego własnego kraju, Europy i świata.

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności,

- bieżące przygotowanie do zajęć;

- końcowe zaliczenie pisemne na ostatnich zajęciach

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.