Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Boska Komedia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z112HL01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Boska Komedia
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe do wyboru na studiach I stopnia dla 1roku (moduły)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest analizie jednego z najwybitniejszych utworów literackich europejskiego Średniowiecza. „Literackość” arcydzieła Dantego należy rozumieć w szczególny sposób, Komedia bowiem bogata jest w odwołania historyczne, polityczne, filozoficzne, teologiczne i naukowe. Celem głównym zajęć jest zaprezentowanie owego labiryntu wielopoziomowych znaczeń, odwołań i aluzji. Jednocześnie konwersatorium służy zasadniczemu pogłębianiu podstawowej wiedzy o epoce, ponadto uczy korzystać ze źródeł, formułować tezy i szukać dla nich uzasadnienia.

Pełny opis:

1.Dante Alighieri: życie i twórczość

2-3. Boska Komedia: wiadomości wstępne (tytuł, struktura, źródła, język, styl)

4-10. Analiza i interpretacja wybranych pieśni Piekła (1, 3, 5, 10, 13, 26, 33)

11-12. Analiza i interpretacja wybranych pieśni Czyśćca (1, 3)

13 – 15. Analiza i interpretacja wybranych pieśni Raju (15-17)

Literatura:

Źródła:

1. Dante Alighieri, La Divina Commedia (sugerowane edycje: Sapegno, La Nuova Italia; Porena, Zanichelli; Bosco-Reggio, Le Monnier; Pasquini – Quaglio, Garzanti)

2. Dante Alighieri, Boska komedia (tłum. E. Porębowicz), PIW 1990

oraz

dostępne w bibliotekach podręczniki historii literatury włoskiej w jęz. włoskim. Podręczniki w jęz. polskim: H. Kralowa, P. Salwa, J. Ugniewska, K. Żaboklicki, Historia literatury włoskiej, t. I-II; K. Żaboklicki, Historia literatury włoskiej.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji literatury i dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem poezji i dziedzictwa kulturowego czternastowiecznych Włoch.

Umiejętności

Potrafi, stosując podstawowe metody badawcze zbierać, selekcjonować, analizować i interpretować informacje z różnych źródeł i na tej postawie wnioskować i formułować krytyczne sądy szczególnie w odniesieniu do literatury dawnej.

Wskazuje i komentuje związki pomiędzy italianistyką a pokrewnymi dziedzinami filologicznymi i humanistycznymi.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego.

Posiada umiejętność pracy w zespole.

Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturalnego własnego kraju, Europy i świata.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach.

2. Aktywność wynikająca z przygotowania do zajęć.

3. Wygłoszenie 1 referatu w ciągu semestru.

4. Praca semestralna / praca pisemna podczas zajęć.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.