Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dawna literatura włoska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z12LIC-01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dawna literatura włoska
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Seminaria licencjackie
Punkty ECTS i inne: 16.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Zajęcia służą zasadniczemu pogłębianiu podstawowej wiedzy o dawnej literaturze włoskiej, ponadto uczą korzystać ze źródeł, formułować tezy i szukać dla nich uzasadnienia; tym samym stanowią przygotowanie do napisania pracy licencjackiej z zakresu dawnej literatury włoskiej.

Pełny opis:

Tematyka zajęć oraz wybór analizowanych utwór zależą od indywidualnych zainteresowań studentów z zakresu dawnej literatury włoskiej (XIII w. - XVIII w.)

Seminarium poświęcone będzie dyskusji nad projektami prac licencjackich oraz doskonaleniu znajomości metod pracy naukowej, w szczególności wyboru i zdefiniowania celów pracy badawczej, metod oraz umiejętności pisania pracy naukowej. Na seminarium studenci informować będą o postępach swojej pracy, prezentując zebrany materiał analityczny i metodologię jego opracowania.

Literatura:

Dobierana indywidualnie w zależności od tematyki prac licencjackich uczestników seminarium.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji literatury i dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem dawnej literatury i kultury włoskiej.

2. Rozpoznaje i stosuje pod kierunkiem wykładowcy podstawowe metody badawcze literaturoznawcze.

Umiejętności

Potrafi stosując podstawowe metody badawcze zbierać, selekcjonować, analizować i interpretować informacje z różnych źródeł i na tej podstawie wnioskować i formułować krytyczne sądy.

Kompetencje społeczne

1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego.

2. Jest przygotowany do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych działań profesjonalnych.

3. Ma przekonanie o konieczności i znaczeniu zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania etyki zawodowej.

4. Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturalnego własnego kraju, Europy i świata.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach

2. Systematyczna prezentacja postępów w pisaniu pracy licencjackiej zgodnie z sugestiami opiekuna.

3. Ukończenie pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gallewicz
Prowadzący grup: Anna Gallewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Zoom.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.