Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kino i kultura popularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z15LIC-02 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kino i kultura popularna
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Seminaria licencjackie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone będzie włoskiej kulturze współczesnej, w szczególności takim dziedzinom, jak kino (zarówno artystyczne, jak i kino "klasy B"), literatura popularna, komiks, prasa, telewizja, szeroko rozumiane media i kultura masowa, na tle szerszego kontekstu społeczno-historycznego.

Pełny opis:

Podczas zajęć przedstawiona zostanie panorama kultury włoskiej ostatniego stulecia, w tym najciekawsze zjawiska dotyczące związków literatury i filmu. Omówiona zostanie twórczość najważniejszych artystów kina. Przedstawiony zostanie kontekst historyczny i polityczny, w jakim rozwijały się włoskie media, prasa, radio i telewizja. Znajdzie się miejsce dla kultury masowej i przejawów kultury materialnej na tle przemian obyczajowych i społecznych. Jedną z możliwości będzie przygotowanie pracy licencjackiej dotyczącej twórczości omawianych artystów, np. porównanie pierwowzoru literackiego z ekranizacją. Studenci będą też mieli szansę zająć się szerzej pojętą problematyką kulturalną, np. włoską piosenką literacką, historią włoskiej prasy, telewizji, designu, itp. Zajęcia wpisują się w szeroko pojętą problematykę kulturoznawczą.

Efektem zajęć ma być przygotowanie grupy studentów do napisania pracy licencjackiej, która będzie się mogła wpisać w bardzo szerokie ramy tematyczne, obejmujące różne zjawiska włoskiej kultury XX i XXI w. (literatura, kino, media, obyczajowość, polityka, społeczeństwo, itp.)

Literatura:

1. Historia literatury włoskiej XX w., pod red. Joanny Ugniewskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

2. Brunetta G.P., Il cinema italiano contemporaneo, Roma-Bari 2007

3. Miczka T., Kino włoskie, Gdańsk 2009

4. Literatura włoska w toku, pod red. Hanny Serkowskiej, Wrocław 2006

5. Literatura włoska w toku, pod red. Hanny Serkowskiej, Warszawa 2011

6. Od Boccaccia do Tabucchiego, pod red. A. Gałkowskiego i A. Miller-Klejsy, Warszawa 2012

7. Od Manzoniego do Maraini, pod. red. A. Gałkowskiego i A. Miller-Klejsy, Łódź 2012

8. Eco U., Apokaliptycy i dostosowani, Warszawa 2010

9. Ceserani R., Raccontare il postmoderno, Torino 1997

10. Helman A., Twórcza zdrada: filmowe adaptacje literatury, Poznań 1998

11. Termine L., Storia del comico e del riso, Torino 2003

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. Student zna główne trendy i kierunki we włoskim kinie i kulturze popularnej XX i XXI w.

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Student rozpoznaje i stosuje samodzielnie podstawowe metody badawcze w ramach współczesnego literaturoznawstwa, filmoznawstwa i kulturoznawstwa.

2. Swobodnie porusza się w literaturze przedmiotu.

3. Potrafi wybrać i wykorzystać właściwą bibliografię i filmografię do opracowywanej pracy dyplomowej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie referatu/prezentacji dotyczącego przygotowywanej przez studenta pracy licencjackiej oraz złożenie pracy licencjackiej wyznaczonym terminie.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.