Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia teatru włoskiego I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z19F01-OG Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Historia teatru włoskiego I
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Italianistyki
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Zajęcia w formie konwersatorium poświęcone historii teatru włoskiego od wieku XV do XVII. Ich celem jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu historii teatru oraz dramatu włoskiego omawianego okresu w kontekście wydarzeń historycznych oraz przemian kultury społecznej i artystycznej. Zajęcia wzbogacone będą prezentacją materiałów ikonograficznych oraz fragmentów przedstawień teatralnych.

Pełny opis:

Zajęcia w formie konwersatorium poświęcone historii teatru włoskiego od wieku XV do XVII. Ich celem jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu historii teatru oraz dramatu włoskiego omawianego okresu w kontekście wydarzeń historycznych oraz przemian kultury społecznej i artystycznej. Zajęcia wzbogacone będą prezentacją materiałów ikonograficznych oraz fragmentów przedstawień teatralnych.

Na kursie omówione zostaną najważniejsze elementy i aspekty włoskiej sztuki teatralnej (dramaturgia, technika gry aktorskiej, budynek teatralny, przestrzeń sceniczna, organizacja przedstawień, heterogeniczny charakter spektakli) na dworach, w akademiach, jak i w ramach teatru zawodowego (komedia dell’arte). Wybrane lektury pozwolą zilustrować najistotniejsze zagadnienia.

Dokładną listę lektur oraz konkretne tematy poruszane w toku zajęć studenci otrzymają na początku semestru.

Literatura:

Podstawowa bibliografia:

Dramaturgia włoska XVI wieku. Niccolò Machiavelli, Mandragora, Gian Giorgio Trissino, Sofonisba, Torquato Tasso, Amintas, red. J. Dygul, M. Wojtkowska-Maksymik, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, seria „Dawna literatura włoska. Studia i źródła. T. II.

Maślanka-Soro M., Powrót Melpomeny. Tragedia włoska od średniowiecznego odrodzenia po renesansowy rozkwit, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013.

Miklaszewski K., Komedia dell’arte, czyli teatr komediantów włoskich XVI, XVII, XVIII wieku, tł. S.i M. Browińscy, Ossolineum, Wrocław 1961.

Miszalska J., Surma-Gawłowska M., Historia teatru i dramatu włoskiego od XIII do XVIII w., Universitas, Kraków 2008.

Niccol A., Dzieje teatru, tł. A. Dębnicki, PIW, Warszawa 1959.

Nicoll A., W świecie Arlekina. Studium o komedii dell’arte, tł. A. Dębnicki, PIW, Warszawa 1967.

O dramacie. Od Arystotelesa do Goethego: poetyki, manifesty, komentarze, pod red. E. Udalskiej, PWN, Warszawa 1989.

Surma-Gawłowska M., Komedia dell’arte, Kraków 2015.

Teatr dell’arte, red. D. Sosnowska, WUW, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

- w podstawowym stopniu powiązania filologii włoskiej z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych, w tym przede wszystkim nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii;

-w sposób podstawowy powiązania literatury włoskiej z procesami historyczno-kulturowymi;

- najważniejsze wydarzenia z historii Włoch oraz istotne aspekty kultury i języka włoskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi:

- rozpoznawać różne rodzaje tekstów, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod;

-samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.).

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

- udziału w życiu kulturalnym, wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć w formie ciągłej:

- kontrola obecności (student ma prawo do trzech nieobecności na zajęciach),

- bieżące przygotowanie do zajęć (lektura tekstów),

- kontrolne testy z partii materiałów sukcesywnie rozwiązywane w określonym czasie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Dygul
Prowadzący grup: Jolanta Dygul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium na oceny
Konwersatorium - Kolokwium na oceny
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Kurs prowadzony z wykorzystaniem platformy Kampus oraz Google Meet.

Zamiast końcowego zaliczenia na ostatnich zajęciach, obowiązuje sukcesywne i systematyczne zaliczanie partii materiału (zakres pozostaje niezmieniony) w krótkich testach dostępnych na platformie Kampus w określonym czasie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Dygul
Prowadzący grup: Jolanta Dygul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium na oceny
Konwersatorium - Kolokwium na oceny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.