Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Światy fantastyczne, utopie i antyutopie w literaturze włoskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z19F05 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Światy fantastyczne, utopie i antyutopie w literaturze włoskiej
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia fakultatywne na studiach I stopnia dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wykład z elementami konwersatorium dla studentów studiów I stopnia. Na wybranych przykładach literackich będą omawiane zagadnienia fikcji, fantastyki, utopii i dystopii w literaturze włoskiej od średniowiecza do XX w.

Pełny opis:

Wykład z elementami konwersatorium dla studentów studiów licencjackich. Jego głównym celem będzie analiza, na wybranych przykładach z literatury włoskiej, motywów związanych z wyobrażeniami „lepszych” światów (z jednej strony motywy „arkadyjskie” i poszukiwanie raju na ziemi, z drugiej utopijne wizje idealnej organizacji polityczno-społecznej) oraz refleksja nad genezą oraz ewolucją tych motywów w literaturze włoskiej od średniowiecza do współczesności. Wśród omawianych autorów znajdą się m.in. Dante, Boccaccio, T.Campanella, P.Mantegazza, C.Alvaro

Dokładna lista autorów lektur zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Literatura:

J. Delumeau, Histroia raju, Warszawa 1996

U. Eco, Historia krain i miejsc legendarnych, Warszawa 2013

I. Szacki, Spotkania z utopią, Warszawa 2000

D. Wojtczak, Siódmy krąg piekła: antyutopia w literaturze i filmie, Poznań "Rebis", 1994

A. Zgorzelski Fantastyka. Utopia. Science fiction, Warszawa 1980.

oraz inne teksty i opracowania szczegółowe wskazane na zajęciach.

....

Mitologia grecka

Stary Testament, Księga Rodzaju

Nowy Testament, Apokalipsa Św. Jana

Św. Augustyn, Miasto Boga

L. Ariosto, Orland Szalony (wybrane fragmenty)

F.Bacon,Nowa Atlantyda (1627)

G. Boccaccio, Dekameron (fragmenty)

D. Buzzati, Pustynia Tartarów, Wrocław 2005

I. Calvino, Wicehrabia przepołowiony (wyd. dowolne))

I. Calvino, Niewidzialne miasta (wyd. dowolne)

T. Campanella, Miasto słońca (1623)

Dante Alighieri, Boska Komedia

A. Huxley, Nowy wspaniały świat (1932)

T. More, Utopia (1516)

Platon, Kritias

Platon, Państwo (ok. 360 roku p.n.e)

G. Orwell, Rok 1984

T. Tasso, Jerozolima wyzwolona

E. Zamiatin, My (1921)

oraz inne teksty i opracowania szczegółowe wskazane na zajęciach

Efekty uczenia się:

Student

- wskazuje i rozróżnia gatunki literackie omawiane na zajęciach i ich cechy specyficzne

-. zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów literackich

- zna i poprawnie interpretuje wszystkie teksty omawiane na zajęciach

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne 3 nieobecności w semestrze.

Końcowe zaliczenie pisemne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szymanowska
Prowadzący grup: Joanna Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium na oceny
Konwersatorium - Kolokwium na oceny
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Literatura:

Materiały tekstowe i audiowizualne regularnie udostępniane studentom na platformie Kampus w ciągu semestru.

Uwagi:

W roku akademickim 2020/21 zajęcia odbywają się w formie zdalnej na platformie Kampus, w trybie asynchronicznym. Zajęcia będą udostępniane studentom regularnie co tydzień, zgodnie z rozkładem wywieszonym na stronie Katedry Italianistyki.

Na ocenę z zajęć składają się:

1. ocena aktywności na forum (liczba zebranych punktów za komentarze/głosy w dyskusji i / lub krótkie wypowiedzi pisemne) – 30%

2. ocena z testu końcowego przeprowadzonego na platformie Kampus – 70% .

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.