Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Włoska literatura i kultura popularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z19LIC-01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Włoska literatura i kultura popularna
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 16.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest włoskiej literaturze i kulturze popularnej od 1945 r. do dziś, w szczególności współczesnej literaturze fantastycznej i kryminalnej oraz takim mediom i formom twórczości jak telewizja, muzyka rozrywkowa czy komiks. Przedstawiony jest również szerszy kontekst historyczny, przemiany we włoskim społeczeństwie na przestrzeni dziesięcioleci, sytuacja społeczna, polityczna i gospodarcza, a także wpływ mediów i popkultury zarówno na literaturę, jak i na język i życie codzienne Włochów.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone jest tematyce literatury i - w szerszym ujęciu - kultury popularnej we Włoszech od końca II wojny światowej po dzień dzisiejszy. W ramach zajęć poruszane będą zagadnienia związane z różnymi gatunkami literatury popularnej oraz kwestia związków między literaturą a mediami masowego przekazu. Omawiane będą w szczególności literatura fantastyczna i kryminał, a także historia i najważniejsi autorzy włoskiego komiksu.

Na zajęciach przedstawiony zostanie szerszy kontekst historyczno-społeczny (od lat 40. do dziś), w którym zaistniały przeróżne gatunki należące do szeroko rozumianej kultury popularnej, po czym omówione zostaną konkretne formy popkultury - telewizja, radio, muzyka rozrywkowa, prasa, komiks, kino klasy B, wreszcie główne gatunki i definicje literatury popularnej. Zajęcia dotyczyć będą również wpływu, jakie media i popkultura miały i wciąż mają nie tylko na literaturę współczesną, ale i na włoskie społeczeństwo, mentalność, język i życie codzienne. Ponadto kurs poświęcony będzie gatunkom literatury popularnej: fantastyce (science fiction, historia alternatywna, utopia i dystopia, post-apokalipsa, horror, opowieść niesamowita, fantasy) i kryminałowi (giallo, noir itp.).

Ponieważ celem kursu jest przygotowanie studentów do napisania własnych prac licencjackich, część zajęć poświęcona będzie aspektom technicznym, stylistycznym i językowym związanym z pisaniem pracy. Ponadto studenci zostaną zapoznani z metodologią i kryteriami badań z dziedziny literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, sposobem doboru i wykorzystania bibliografii itp.

Literatura kursu uwzględnia pozycje podstawowe, obowiązkowe, a także duży wybór pozycji uzupełniających, zgłębiających konkretne zagadnienia omawiane w ramach zajęć. Dodatkowe materiały i pozycje bibliograficzne będą udostępnione przez prowadzącego na początku kursu.

Literatura:

- AA.VV. (2015), Apocalittici e integrati: 50 anni dopo dove va la televisione. Soverìa Mannelli, Rubbettino.

- Bonomi I., Morgana S. (2016), La lingua italiana e i mass media. Nuova edizione. Roma, Carocci.

- Eco U. (1963), Diario minimo. Milano, Bompiani.

- Eco U. (1964), Apocalittici e integrati. Milano, Bompiani.

- Eco U. (1976), Il superuomo di massa. Milano, Bompiani.

- Eco U., wybór esejów (konkretne materiały będą udostępniane studentom podczas zajęć)

- Lorusso A.M. (red.) (2015), 50 anni dopo Apocalittici e integrati di Umberto Eco. Roma, DeriveApprodi.

- Ortoleva P. (2008), Il secolo dei media. Riti, abitudini, mitologie. Milano, il Saggiatore.

- Wybór esejów krytycznych oraz artykułów z prasy popularnej i internetu, poświęconych literaturze popularnej.

Pozycje niedostępne w bibliotece udostępnia prowądzacy.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje i opisuje wybrane podstawowe kierunki rozwoju współczesnego literaturoznawstwa. (H1A_W03, H1A_W06)

Rozpoznaje i stosuje pod kierunkiem wykładowcy podstawowe metody badawcze literaturoznawcze. (H1A_W05, H1A_W06)

Wskazuje związki pomiędzy italianistyką a pokrewnymi dziedzinami filologicznymi i humanistycznymi. (H1A_W01, H1A_W02, H1A_W03, H1A_W05)

Zna i rozumie podstawowe metody analizy interpretacji literatury i dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem i dziedzictwa kulturowego Włoch. (H1A_W07)

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego. (H1A_W08)

Umiejętności

Potrafi porozumiewać się przy pomocy różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie italianistyki i innych filologii, w formie wypowiedzi pisemnej, ustnej, multimedialnej w języku włoskim i polskim (H1A_U07, H1A_U08, H1A_U09)

Potrafi stosując podstawowe metody badawcze zbierać, selekcjonować, analizować i interpretować informacje z różnych źródeł i na tej postawie wnioskować i formułować krytyczne sądy. (H1A_U01, H1A_U02, H1A_U03, H1A_U06)

Umie pod kierunkiem wykładowcy zdobywać wiedzę w zakresie literaturoznawstwa, poszerzać tę wiedzę o inne dyscypliny w celu zastosowania jej do sytuacji zawodowych i kiero¬wania własną karierą zawodową (H1A_U03, H1A_U05)

Kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego. (H1A_K 01 +S1A_K +X1A_K)

Ma przekonanie o konieczności i znaczeniu zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania etyki zawodowej. (H1A_W08, H1A_K 04+S1A_W +X1A_W)

Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturalnego własnego kraju, Europy i świata. (H1A_K05)

Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form. (H1A_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach, prezentacja multimedialna w ramach zajęć, złożenie pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Skocki
Prowadzący grup: Tomasz Skocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

W roku akademickim 2020/2021 seminarium poświęcone będzie różnym gatunkom i formom literatury popularnej.

- Historia literatury popularnej we Włoszech i na świecie;

- Gatunki i podgatunki literatury popularnej we Włoszech i na świecie;

- Literatura "wyższa" versus "niższa", tzw. narrativa di genere versus literatura tout court;

- Science fiction (fantascienza) we Włoszech (m.in. Lino Aldani, Vittorio Curtoni, Vittorio Catani, Dario Tonani);

- Historia alternatywna (ucronia), współczesna powieść historyczna i problematyka pamięci (m.in. Guido Morselli, Enrico Brizzi, Pierfrancesco Prosperi);

- Utopijne i dystopijne wizje między fantastyką a literaturą głównego nurtu (m.in Laura Pugno, Antonio Scurati);

- Opowieści apokaliptyczne i post-apokaliptyczne (m.in. Paolo Volponi, Guido Morselli, Niccolò Ammaniti);

- Horror i opowieści niesamowite (weird fiction);

- Gatunek fantasy we Włoszech (m.in. Licia Troisi);

- Gatunki i podgatunki włoskiego kryminału (m.in. Andrea Camilleri, Carlo Lucarelli);

- Kryminał historyczny (m.in. Umberto Eco);

- Współczesna powieść kryminalna, noir i poliziesco di denuncia;

- Włoski kryminał (post-)kolonialny a pamięć historyczna (m.in. Carlo Lucarelli, Luciano Marrocu, Roberto Costantini);

- Komiks włoski jako rozrywka i jako forma sztuki - twórczość takich autorów, jak Hugo Pratt, Andrea Pazienza czy Dino Buzzati ("Poema a fumetti");

- Komiks a gatunki literatury popularnej ("Dylan Dog", "Nathan Never" itp.).

Literatura:

I. Bibliografia główna:

- Bordoni C. (1993), Il romanzo di consumo. Editoria e letteratura di massa. Napoli, Liguori.

- Eco U. (1964), Apocalittici e integrati. Milano, Bompiani.

- Eco U. (1976), Il superuomo di massa. Milano, Bompiani.

- Eco U., wybór esejów (konkretne materiały będą udostępniane studentom podczas zajęć).

- Ricci L. (2013), Paraletteratura. Lingua e stile dei generi di consumo. Roma, Carocci.

- Scarsella A. (red.) (2020), Letture di genere, "IF" 24-25. Bologna, Odoya.

- Wybór dodatkowych esejów i artykułów poświęconych literaturze popularnej.

II. Bibliografia uzupełniająca:

- Bordoni C. (red.) (2013), Guida alla letteratura di fantascienza. Bologna, Odoya.

- Bordoni C. (2017), Paure di carta. Indagini sulla letteratura fantastica. Bologna, Emil.

- Brioni S., Comberiati D. (2020), Ideologia e rappresentazione. Percorsi attraverso la fantascienza italiana. Milano, Mimesis.

- Carlotto M., D'Andrea L., De Giovanni M. (2018), Tre passi nel buio. Il noir, il thriller e il giallo raccontati dai maestri del genere. Roma, Minimum Fax.

- Catalano W., Pizzo G.F., Vaccaro A. (2018), Guida ai narratori italiani del fantastico. Scrittori di fantascienza, fantasy e horror made in Italy. Bologna, Odoya.

- Ghisolfi G. (2018), Superman & co. Codici del cinema e del fumetto. Milano, Mimesis.

- Iannuzzi G. (2014), Fantascienza italiana. Riviste, autori, dibattiti dagli anni Cinquanta agli anni Settanta. Milano, Mimesis.

- Iannuzzi G. (2015), Distopie, viaggi spaziali, allucinazioni. Fantascienza italiana contemporanea. Milano, Mimesis.

- Martignani L. (2018), Realismo sovversivo. Sociologia del genere noir. Verona, Ombre Corte.

- Mondello E. (2010), Crimini e misfatti. La narrativa noir italiana degli anni Duemila. Roma, Perrone.

- Mondello E. (2015), Il noir degli anni zero. Roma, Perrone.

- Perissinotto A. (2008), La società dell'indagine. Riflessioni sopra il successo del poliziesco. Milano, Bompiani.

- Prandi M., Ferrari P. (2014), Guida al fumetto italiano. Autori personaggi storie. Bologna, Odoya.

- Tosti A. (2016), Graphic Novel. Storia e teoria del romanzo a fumetti e del rapporto fra parola e immagine. Latina, Tunué.

- Wybór dodatkowych esejów i artykułów poświęconych literaturze popularnej.

Pozycje niedostępne w bibliotece udostępnia prowądzacy.

Uwagi:

Zajęcia będą odbywać się w formie zdalnej w sposób łączony (synchroniczny i asynchroniczny, z przewagą spotkań w czasie rzeczywistym), z wykorzystaniem platform Google Meet i Kampus.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.