Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proza włoska XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z19LIC-03 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Proza włoska XX wieku
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Seminaria licencjackie
Punkty ECTS i inne: 16.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Podczas kursu omawiana jest twórczość wybranych włoskich pisarzy od pierwszych lat stulecia do współczesności. Słuchacze zapoznają się z charakterystyką tychże autorów na tle literatury włoskiej danego okresu oraz prowadzą analizę wybranych fragmentów prozy. Celem kursu jest pogłębienie wiedzy na temat panoramy literackiej dwudziestowiecznych Włoch oraz przygotowanie studenta do samodzielnych poszukiwań bibliograficznych, prowadzenia analizy i interpretacji tekstu i napisania pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Podczas kursu omawiana jest twórczość wybranych włoskich pisarzy od pierwszych lat stulecia do współczesności. Słuchacze zapoznają się z charakterystyką tychże autorów na tle literatury włoskiej danego okresu oraz prowadzą analizę wybranych fragmentów prozy. Uczestnikom przedstawiane są zasady konstruowania własnej pracy naukowej: poszukiwanie źródeł, stawianie tez, analiza, wyciąganie wniosków. Celem kursu jest przygotowanie studenta do samodzielnych poszukiwań bibliograficznych, prowadzenia analizy i interpretacji tekstu, oraz napisania pracy licencjackiej. Studenci prezentują koncepcje własnych prac licencjackich

Literatura:

1) Opowiadania lub rozdziały powieści wybrane przez seminarzystów oraz teksty krytyczne, które studenci zamierzają wykorzystać w swoich pracach.

2) Ferroni Giulio, Storia della letteratura italiana, Il Novecento e il nuovo millennio, Mondadori.

3) Il racconto del Novecento : da Pirandello a Tabucchi a cura di Ilvano Caliaro, Milano, Einaudi scuola.

4) Benjamin Walter, Il narratore.Considerazioni sull'opera di Nikolaj Leskov, Einaudi.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny;

- zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

- stosować terminologię i teorie właściwe dla dyscypliny;

- formułować i analizować problemy badawcze poprzez właściwy dobór źródeł oraz zastosować metody i narzędzia odpowiednie dla dyscypliny;

- samodzielnie zdobywać wiedzę (wyszukiwać, oceniać i analizować informacje przy użyciu różnych źródeł), wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy naukowej, rozwijać umiejętności badawcze w zakresie dyscypliny;

- czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;

- przygotować i redagować prace pisemne, w tym pracę dyplomową w języku włoskim;

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- krytycznej oceny własnych działań i umiejętności;

- przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brysiak
Prowadzący grup: Anna Brysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

W pierwszym semestrze zajęcia będą prowadzone zdalnie, częściowo na platformie Kampus, częściowo przez Google Meet.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.