Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka Opisowa Języka Włoskiego, część I: Fonetyka i Fonologia - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z1N19GOFC Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Gramatyka Opisowa Języka Włoskiego, część I: Fonetyka i Fonologia - ćwiczenia
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami wymowy i pisowni włoskiej oraz z możliwościami zapisu tekstu mówionego za pomocą alfabetu fonetycznego.

Pełny opis:

Podczas zajęć student przyswaja zasady ortografii i ortoepii języka włoskiego. Zapoznany zostaje z systemem samogłoskowym i spółgłoskowym. Uczy się rozpoznawać dźwięki mowy na podstawie zachowania więzadeł głosowych. Ćwiczy właściwą wymowę poszczególnych dźwięków oraz ich zapis fonetyczny. Uczy się poprawnego podziału wyrazów na sylaby, akcentowania i intonacji.

Literatura:

1. L. Costamagna, Pronunciare l’italiano. Manuale di pronuncia italiana per stranieri, Guerra Edizioni 1996.

2. G. Gori, M.L. Turolla, Giocare con la fonetica, Alma Edizioni 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie podstawowe zagadnienia z gramatyki opisowej języka włoskiego (fonetyka, fonologia, morfologia, składnia)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkami zaliczenia przedmiotu są:

- obecność na zajęciach (dopuszcza się dwie nieobecności);

- aktywny udział w realizowanych podczas zajęć ćwiczeniach;

- zaliczenie dwóch dyktand i dwóch sprawdzianów cząstkowych;

- zaliczenie kolokwium końcowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kwapiszewska
Prowadzący grup: Agnieszka Kwapiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kwapiszewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.