Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego; Egzamin (poziom B1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z1N21JWE
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego; Egzamin (poziom B1)
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego dla studentów studiów I roku I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zakres i format egzaminu odpowiadają standardom certyfikacji znajomości języka włoskiego jako obcego na poziomie B1 według zaleceń Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Egzamin składa się z dwóch odrębnych części: pisemnej i ustnej.

Pełny opis:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie przedmiotu PNJW na poziomie B1

Egzamin pisemny składa się z zadań sprawdzających kompetencje językowe kandydatów w ramach poszczególnych sprawności. Egzamin zawiera zadania otwarte i zamknięte, sprawdzające rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość gramatyki i słownictwa. Egzamin ustny składa się z części dialogowej i monologowej.

Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest uzyskanie 60% punktów z części pisemnej. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 60% zarówno z części pisemnej, jak i ustne.

Literatura:

1) T. Marin, S. Magnelli, Nuovo Progetto Italiano 1, Corso multimediale di lingua e civiltà italiana, Libro dello studente, Quaderno degli esercizi, Edilingua 2008;

2) A. Mazzetti, M. Falcinelli, B. Servadio, N. Santeusanio, Qui Italia.it A1-A2, B1, Le Monnier 2018;

3) R. Bozzone, C. Ghezzi, M. Piantoni. Nuovo Contatto, Loescher Editore, Libro dello studente, Esercizi, Kurs A1, A2, B1;

4) S. Bertoni, S. Nocchi, Le parole italiane, Alma Edizioni 2003;

5) L. Ziglio, G. Rizzo, Nuovo Espresso 1, Libro dello studente esercizi + ebook interattivo, Alma Edizioni 2014;

6) L. Ziglio, G. Rizzo, M. Bali, Nuovo Espresso Grammatica, A1/B1, Alma Edizioni 2015;

7) L. Ziglio, Nuovo Espresso 1 Esercizi supplementari, Alma Edizioni 2015;

8) R. Tartaglione, Le prime 1000 parole italiane, Alma Edizioni 2017;

9) S. Consonno, S. Bailini, I verbi italiani, Alma Edizioni 2004;

10) A. De Giuli, Le preposizioni italiane, Alma Edizioni 2001;

11) S. Consonno, E. Rossin, Le congiunzioni italiane e altre parole difficili, Alma Edizioni 2019;

12) S. Consonno, E. Rossin, Piazza Italia 1, Alma Edizioni 2010;

13) Guastalla, Giocare con la scrittura, Alma Edizioni 2012;

14) K. Foremniak, Włoski w tłumaczeniach 1-2, Warszawa, Preston Publishing, 2015-2016;

15) P. Salwa, M. Szleszyńska, Wybór idiomów włoskich, Wiedza Powszechna 1993.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Aleksandra Pogońska-Baranowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Aleksandra Pogońska-Baranowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)