Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJW- Słuchanie i konwersacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z1NJWSK Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: PNJW- Słuchanie i konwersacja
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego dla studentów studiów I roku I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs przeznaczony jest dla osób na poziomie niezaawansowanym i przewiduje ćwiczenia rozwijające umiejętność rozumienia dialogów, korzystania ze słownictwa związanego z życiem codziennym (praca, nauka, zakupy, podróże itp.), a także słuchania muzyki i śpiewania w celu utrwalenia słownictwa i struktur gramatycznych i spontanicznej konwersacji.

Pełny opis:

1) Przedstawianie się i witanie po włosku, w tym formy grzecznościowe;

2) Rozmówki np. w sklepie lub w barze, podstawowe dialogi;

3) Podstawy konwersacji: omawianie prostych, codziennych tematów;

4) Opis sklepów, restauracji i innych miejsc oraz towarów i usług;

5) Jedzenie i picie, potrawy włoskie itp.;

6) Praca i profesje;

7) Opis osoby: wygląd i odzież.

Semestr letni

1) Zakupy: pieniądze, ceny, różne rodzaje produktów, różne sklepy;

2) Opis pogody, klimatu itp.;

3) Podróże/wczasy: zamawianie hotelu, biletów itp., rozmówki na dworcu/lotnisku;

4) Nauka i studia: rozmówki związane z uniwersytetem i wyjazdami do Włoch;

5) Opis własnych zainteresowań: książki, kino, muzyka, podróże itp.;

6) Opis wydarzeń w czasie przeszłym, np. wakacji we Włoszech;

7) Wskazówki drogowe, rozmówki na ulicy, w autobusie itp.;

8) Gotowanie, przepisy, kuchnia włoska;

9) Opis planów w czasie przyszłym;

10) Wyrażanie opinii oraz zgody/niezgody, dyskusje itp.

Literatura:

1) Anna Ignone, Mauro Picchiassi, Se Ascoltando... Attività linguistiche per lo sviluppo delle abilità di ascolto in italiano L2 (A1-A2), Guerra Edizioni, Perugia 2009;

2) Marco Mezzadri, Paolo E. Balboni (red.), Italiano: Pronti, Via! Corso multimediale d'italiano per stranieri, Guerra Edizioni, Perugia 2008;

3) materiały dodatkowe.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma rudymentarną wiedzę o współczesnym życiu kulturalnym, społecznym Włoch

Umiejętności

Posługuje się w mowie i piśmie językiem włoskim (poziom B1)

Kompetencje społeczne

Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturalnego własnego kraju, Europy i świata

Po zajęciach w semestrze zimowym student jest w stanie przedstawić się po włosku, opowiedzieć o sobie, opisać drugą osobę (pochodzenie, wygląd, wiek, zawód itp.), tworzyć proste dialogi w codziennych sytuacjach (bar, restauracja, sklep, uczelnia itp.), a także rozumie prostsze dialogi i teksty po włosku (comprensione orale) i jest w stanie prowadzić rozmowy na codzienne tematy.

Po zajęciach w semestrze letnim student potrafi opisać własne zainteresowania, wydarzenia w czasie przeszłym (miniony dzień, wakacje itp.) i plany na przyszłość (studia, praca, podróże itp.). Jest w stanie posługiwać się językiem włoskim w licznych codziennych sytuacjach, np. zakupy, kupowanie biletu, rezerwowanie hotelu, wskazówki drogowe, a także rozmawiać o literaturze, kinie, muzyce, kuchni itp.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest obecność na zajęciach, aktywność (udział w konwersacji), pisanie prac domowych (krótkie wypracowania: opis osoby, opis własnych zainteresowań, minionego dnia itp.) oraz dwa sprawdziany ze słuchania w semestrze i końcowa prezentacja w formie ustnej na wybrany przez studenta temat jako warunek zaliczenia zajęć (koniec semestru letniego).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.