Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka Opisowa Języka Włoskiego, część II: Morfologia - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z1S19GOMC Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Gramatyka Opisowa Języka Włoskiego, część II: Morfologia - ćwiczenia
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Na ćwiczeniach, stanowiących uzupełnienie zajęć „Morfologia – wykład”, studenci rozwiązywać będą praktyczne ćwiczenia z zakresu słowotwórstwa oraz części mowy występujących w obrębie tzw. Grupy Nominalnej (GN): rzeczownika, rodzajnika, przymiotnika i zaimka włoskiego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest gramatyka w praktyce, czyli rozwiązywanie różnych form ćwiczeń odpowiadających zagadnieniom realizowanym przez studentów na prowadzonych równolegle zajęciach, pt. „Morfologia – wykład”. W ramach modułu ćwiczeniowego przewidziane są następujące zagadnienia:

1. Prefiksacja, sufiksacja, formy parasyntetyczne;

2. Rzeczowniki, przymiotniki i przysłówki złożone;

3. Rodzajniki: określony, nieokreślony, cząstkowy;

4. Rzeczownik: rodzaje rzeczowników, tworzenie liczby mnogiej i rodzaju żeńskiego;

5. Przymiotniki opisujące: rodzaje przymiotników, stopniowanie przymiotnika, miejsce przymiotnika, funkcje przymiotnika;

6. Przymiotniki określające: wskazujące, dzierżawcze, pytajne i wykrzyknikowe, nieokreślone;

7. Liczebniki;

8. Zaimki: osobowe, dzierżawcze, wskazujące, względne, pytajne.

Literatura:

“La nuova grammatica della lingua italiana”, Maurizio Dardano, Pietro Trifone,

“Gramatyka języka włoskiego”, Stanisław Widłak,

„Gramatyka języka włoskiego” Daniela Zawadzka,

„Grammatica italiana di base”, Pietro Trifone, Massimo Palermo,

“Grammatica italiana per tutti”, Elisabetta Perini.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie podstawowe zagadnienia z gramatyki opisowej języka włoskiego (fonetyka, fonologia, morfologia, składnia)

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegać będą:

- obecność studenta na zajęciach (max. 1 nieobecność nieusprawiedliwiona na semestr),

- aktywność studenta na zajęciach,

- wyniki końcowego testu zaliczeniowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Lewandowska
Prowadzący grup: Agata Pachucy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.