Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Boska Komedia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z1S19HL01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Boska Komedia
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe do wyboru na studiach I stopnia dla 1roku (moduły)
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest analizie jednego z najwybitniejszych utworów literackich europejskiego Średniowiecza. „Literackość” arcydzieła Dantego należy rozumieć w szczególny sposób, Komedia bowiem bogata jest w odwołania historyczne, polityczne, filozoficzne, teologiczne i naukowe. Celem głównym zajęć jest zaprezentowanie owego labiryntu wielopoziomowych znaczeń, odwołań i aluzji. Jednocześnie konwersatorium służy zasadniczemu pogłębianiu podstawowej wiedzy o epoce, ponadto uczy korzystać ze źródeł, formułować tezy i szukać dla nich uzasadnienia.

Pełny opis:

1.Dante Alighieri: życie i twórczość

2-3. Boska Komedia: wiadomości wstępne (tytuł, struktura, źródła, język, styl)

4-10. Analiza i interpretacja wybranych pieśni Piekła (1, 3, 5, 10, 13, 26, 33)

11-12. Analiza i interpretacja wybranych pieśni Czyśćca (1, 3)

13 – 15. Analiza i interpretacja wybranych pieśni Raju (15-17)

Literatura:

Źródła:

1. Dante Alighieri, La Divina Commedia (sugerowane edycje: Sapegno, La Nuova Italia; Porena, Zanichelli; Bosco-Reggio, Le Monnier; Pasquini – Quaglio, Garzanti)

2. Dante Alighieri, Boska komedia (tłum. E. Porębowicz), PIW 1990

oraz

dostępne w bibliotekach podręczniki historii literatury włoskiej w jęz. włoskim. Podręczniki w jęz. polskim: H. Kralowa, P. Salwa, J. Ugniewska, K. Żaboklicki, Historia literatury włoskiej, t. I-II; K. Żaboklicki, Historia literatury włoskiej.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- podstawowe metody analizy dzieł literackich;

- podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

- czytać ze zrozumieniem teksty w języku włoskim;

- przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia w języku włoskim;

- rozpoznawać różne rodzaje tekstów, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej

terminologii i właściwych metod;

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.);

- napisać oraz zredagować pracę pisemną w języku polskim i włoskim (semestralną, roczną, a także licencjacką) z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach.

2. Aktywność wynikająca z przygotowania do zajęć.

3. Wygłoszenie 1 referatu w ciągu semestru.

4. Praca semestralna / praca pisemna podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gallewicz
Prowadzący grup: Anna Gallewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gallewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.