Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z1S20OWI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnych
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na studiach I stopnia dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 0.50
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu ochrony własności intelektualnej. Zostaną również przedstawione studentom podstawowe regulacje prawa własności intelektualnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które są zawarte głównie w dwóch aktach prawnych: w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej.

Pełny opis:

W ramach wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia:

I. Własność intelektualna

• Pojęcie własności intelektualnej;

• Prawo własności intelektualnej;

• Źródła prawa własności intelektualnej;

• Dobra własności intelektualnej.

II. Ochrona własności intelektualnej

• Ochrona własności intelektualnej – modele i funkcje;

• Powstanie ochrony – charakter ochrony dóbr niematerialnych;

• Międzynarodowy system ochrony własności intelektualnej.

III. Rodzaje i treści prawa autorskiego

• Autorskie prawa osobiste;

• Autorskie prawa majątkowe;

• Przedmiot prawa autorskiego;

• Ograniczenie praw autorskich przez dozwolony użytek;

• Obrót prawami autorskimi;

• Organizacje zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi.

IV. Prawo własności przemysłowej

• Patent;

• Dokument patentowy;

• Wygaśnięcie, unieważnienie patentu;

• Wzór użytkowy i znak towarowy;

• Wynalazek.

V. Własność intelektualna w działalności naukowej i badawczej

• Uczciwość autorska – poszanowanie własności intelektualnej;

• Plagiat;

• Autoplagiat.

Literatura:

U. Ziółkowska, Podstawowe zagadnienia ochrony własności intelektualnej, Gliwice 1999.

P. Podrecki, Środki ochrony praw własności intelektualnej, Warszawa 2010.

J. Sieńczyło - Chlabisz, Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2018.

A. Kisielewicz, Prawo ochrony własności intelektualnej w zarysie, Przemyśl - Rzeszów 2013.

J. Barta, Własność intelektualna: nowe problemy, nowe spojrzenie, Kraków 1999.

A. Kisielewicz, Prawo własności przemysłowej w zarysie, Przemyśl 2008.

E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska - Kozłowska, Własność przemysłowa i jej ochrona, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

Student

• zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego;

• umie wyróżnić kategorie własności intelektualnej i wskazać co każda z kategorii obejmuje;

• ma wiedzę w kwestii regulacji w Polsce praw własności intelektualnej i czego one głównie dotyczą;

• ma wiedzę do czego odnoszą się dobra własności intelektualnej;

• ma wiedzę: jakie są modele ochrony własności intelektualnej w polskim systemie prawnym i jakie pełnią one podstawowe funkcje;

• ma wiedzę nt. ochrony prawnej dóbr (wytworów) intelektualnych (m.in. od kiedy rozpoczyna się ochrona, ile trwa, jaki ma charakter);

• ma wiedzę nt. konwencji paryskiej co określała w przedmiocie ochrony własności przemysłowej;

• ma wiedzę nt. komu przysługują autorskie prawa osobiste, kiedy powstają, ile trwają, na czym polega istota praw osobistych, co składa się na autorskie prawa osobiste;

• ma wiedzę nt. jak powstają autorskie prawa majątkowe, kiedy powstają, ile trwają, komu podlegają, komu służą autorskie prawa majątkowe;

• ma wiedzę co jest przedmiotem prawa autorskiego;

• potrafi rozróżnić i wie na czym polega: dozwolony użytek osobisty, dozwolony użytek publiczny, dozwolony użytek z tytułu prawa cytatu;

• ma wiedzę do czego odnosi się pojęcie: obrót prawami autorskimi;

• ma wiedzę nt. umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, oraz czym się charakteryzuje umowa licencyjna;

• ma wiedzę na czym polega istota zbiorowego zarządzania prawami autorskimi;

• wie czym jest: patent, dokument patentowy, wynalazek;

• ma wiedzę nt. postępowania w sprawie uzyskania patentu oraz postępowania w sprawie wygaśnięcia patentu oraz unieważnienia patentu;

• ma wiedzę co uważa się: za wzór użytkowy, jak rozumiany jest wzór przemysłowy, znak towarowy,

• ma wiedzę dotyczącą odpowiedzialności prawnej studentów uczelni wyższych z tytułu popełnienia plagiatu;

• zna definicje: plagiat, autoplagiat

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia będzie obecność na wykładzie oraz napisanie pracy zaliczeniowej w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Praktyki zawodowe:

Niewymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wielądek
Prowadzący grup: Magdalena Wielądek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu ochrony własności intelektualnej. Zostaną również przedstawione studentom podstawowe regulacje prawa własności intelektualnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które są zawarte głównie w dwóch aktach prawnych: w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej.

Pełny opis:

W ramach wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia:

I. Własność intelektualna

• Pojęcie własności intelektualnej;

• Prawo własności intelektualnej;

• Źródła prawa własności intelektualnej;

• Dobra własności intelektualnej.

II. Ochrona własności intelektualnej

• Ochrona własności intelektualnej – modele i funkcje;

• Powstanie ochrony – charakter ochrony dóbr niematerialnych;

• Międzynarodowy system ochrony własności intelektualnej.

III. Rodzaje i treści prawa autorskiego

• Autorskie prawa osobiste;

• Autorskie prawa majątkowe;

• Przedmiot prawa autorskiego;

• Ograniczenie praw autorskich przez dozwolony użytek;

• Obrót prawami autorskimi;

•Organizacje zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi.

IV. Prawo własności przemysłowej

• Patent;

• Dokument patentowy;

• Wygaśnięcie, unieważnienie patentu;

• Wzór użytkowy i znak towarowy;

• Wynalazek.

V. Własność intelektualna w działalności naukowej i badawczej

• Uczciwość autorska – poszanowanie własności intelektualnej;

• Plagiat;

• Autoplagiat.

Literatura:

U. Ziółkowska, Podstawowe zagadnienia ochrony własności intelektualnej, Gliwice 1999.

P. Podrecki, Środki ochrony praw własności intelektualnej, Warszawa 2010.

J. Sieńczyło - Chlabisz, Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2018.

A. Kisielewicz, Prawo ochrony własności intelektualnej w zarysie, Przemyśl - Rzeszów 2013.

J. Barta, Własność intelektualna: nowe problemy, nowe spojrzenie, Kraków 1999.

A. Kisielewicz, Prawo własności przemysłowej w zarysie, Przemyśl 2008.

E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska - Kozłowska, Własność przemysłowa i jej ochrona, Warszawa 2014.

Uwagi:

Wykład realizowany zdalnie.

Link do zajęć udostępniony przez prowadzącego za pośrednictwem USOSmaila.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.