Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury włoskiej: Renesans i Barok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z2HLRB Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Historia literatury włoskiej: Renesans i Barok
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na studiach I stopnia dla II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Skrócony opis:

Na wykładzie przedstawiona jest historia literatury włoskiej XVI i XVII w.: tło historyczne, prądy, autorzy, utwory.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy dotyczącej dziejów literatury włoskiej doby Renesansu i Baroku zgodnie z najnowszymi opracowaniami. Szczególny nacisk kładzie się na twórczość najważniejszych autorów. Student powinien przede wszystkim poznać dzieła uznane powszechnie za szczytowe osiągnięcia włoskiego piśmiennictwa we wspomnianym okresie.

Nakład pracy studenta:

Wykład = 30 godz.

Samodzielne przygotowanie do każdego wykładu

ok. ½ godz. tyg. = ok.8 godz.

Przygotowanie do egzaminu= 10 godz.

Razem = ok.48 godzin

Literatura:

Dostępne w bibliotekach podręczniki historii literatury włoskiej w jęz. włoskim. Podręczniki w jęz. polskim: H. Kralowa, P. Salwa, J. Ugniewska, K. Żaboklicki, Historia literatury włoskiej, t. I; K. Żaboklicki, Historia literatury włoskiej.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji literatury i dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa literackiego i kulturowego Włoch ( XVI w. - XVII w).

Umiejętności

Wskazuje związki pomiędzy italianistyką a pokrewnymi dziedzinami filologicznymi i humanistycznymi.

Wskazuje związki pomiędzy italianistyką a pokrewnymi dziedzinami filologicznymi i humanistycznymi.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego.

Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturalnego własnego kraju, Europy i świata.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy pisemny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.