Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJW - Struktura języka: składnia; wypowiedź pisemna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z2NJWSWP Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: PNJW - Struktura języka: składnia; wypowiedź pisemna
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego dla studentów studiów II roku I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia, warunkiem ich uczestnictwa jest znajomość języka włoskiego na poziomie B1. Kurs ma na celu rozwijanie wszystkich umiejętności językowych, ze szczególnym uwydatnieniem aktywności związanych z samodzielnym tworzeniem wypowiedzi pisemnych i udoskonalaniem ich.

Pełny opis:

Podczas zajęć pracuje się nad sprawnością związaną z rozumieniem, a przede wszystkim z samodzielnym tworzeniem tekstów w języku włoskim. Zadania proponowane w ramach kursów mają ułatwić studentom przygotowanie się do otwartej części pisemnej egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Włoskiego na II roku studiów pierwszego stopnia, w ramach której wymaga się napisania listu formalnego oraz opowiadania w czasie passato remoto na wskazany temat.

W ramach kursu rozwijana jest kompetencja pracy z tekstem i pisania własnych tekstów, głownie listów formalnych i opowiadań w czasie przeszłym passato remoto, a także innych form. Przewidziane są również ćwiczenia dotyczące stylistyki tekstu, kwestii poprawności językowej, umiejętności wyszukiwania i korygowania błędów, aktywności dotyczące relacji między jednostkami języka (synonimia, antonimia i inne), derywacji, warsztaty tłumaczeniowe (tłumaczenie artykułu lub fragmentu tekstu literackiego z języka włoskiego na polski).

W trakcie zajęć pracuje się, zgodnie z programem pozostałych kursów w ramach Praktycznej Nauki Języka Włoskiego i równolegle do zagadnień omawianych podczas zajęć w ich ramach, nad wzbogacaniem słownictwa, także w kontekście wyrażeń idiomatycznych, nad wiedzą w zakresie gramatyki i właściwego stosowania jej zasad, nad tworzeniem i rozumieniem różnorakich tekstów dopasowanych do tematów omawianych podczas zajęć z leksyki.

Literatura:

Podręczniki, materiały i pomoce naukowe wskazane lub przygotowane przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Wskazuje kluczowe cechy współczesnego języka włoskiego

Wskazuje główne cechy zróżnicowania regionalnego języka włoskiego (dialekty), kultury i tradycji Włoch

UMIEJĘTNOŚCI

Umie pod kierunkiem wykładowcy zdobywać wiedzę w zakresie filologii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii i kulturoznawstwa, poszerzać tę wiedzę o inne dyscypliny w celu zastosowania jej do sytuacji zawodowych i kiero¬wania własną karierą zawodową

Posługuje się w mowie i piśmie językiem włoskim (poziom B2)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego

Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywność podczas zajęć. Na ocenę składają się oceny z prac pisemnych i innych sprawdzianów, przygotowywanych podczas ćwiczeń i poza nimi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.