Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa: Morfoskładnia - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z2S20GOMSC Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa: Morfoskładnia - ćwiczenia
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na studiach I stopnia dla II roku st. stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot sprawdza, utrwala i poszerza wiadomości z zakresu gramatyki opisowej języka włoskiego. Zajęcia w pierwszym semestrze będą się koncentrować na morfoskładni języka włoskiego, zwłaszcza czasownika. Zostaną omówione również przysłówki i wyrażenia przysłówkowe, przyimki oraz spójniki.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z kategoriami gramatycznymi czasownika oraz z niesamodzielnymi częściami mowy. Zajęcia będą obejmowały następujące obszary:

• definicja i funkcje czasownika

• konstrukcje werbalne a konstrukcje nominalne

• czasowniki dynamiczne i statyczne

• charakterystyka czasownika: rodzaj, liczba, tryb, czas, strona, aspekt, rodzaj czynności

• czasy proste i złożone

• czasowniki przechodnie i nieprzechodnie

• czasowniki posiłkowe

• czasowniki znaczeniowo pełne i łączniki

• czasowniki kauzatywne, modalne, frazeologiczne, ułomne, performatywne

• czasowniki zwrotne

• konstrukcje z "si"- impersonale oraz passivante

• walencja czasownika

• definicja, tworzenie, rodzaje przysłówka, pozycja przysłówka w zdaniu

• wyrażenia przysłówkowe

• definicja, funkcje, klasyfikacja przyimków

• wyrażenia przyimkowe

• definicja i typy spójników

Literatura:

M. Dardano, P. Trifone (1997) La nuova grammatica della lingua italiana, Zanichelli, Bologna

L. Serianni, A. Castelvecchi (1997) Italiano: grammatica, sintassi, dubbi, Garzanti, Milano

P. Trifone, M. Palermo (2007) Grammatica italiana di base, Zanichelli, Bologna

M. Prandi, C. De Santis (2012) Le regole e le scelte : manuale di linguistica e di grammatica italiana, UTET Università, Torino

A. Salmoiraghi (1989) Conoscere l'italiano. Guida all'educazione linguistica per le scuole superiori, Firenze, Le Monnier

S. Fogliato (2005) Strumenti per l'italiano : portfolio delle competenze linguistiche, Torino, Loescher Editore

S. Fava, L. Puglia (2006) Verbi italiani, Milano, Tascabili La Spiga

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student potrafi definiować i opisywać kategorie gramatyczne czasownika oraz niesamodzielnych części mowy.

UMIEJĘTNOŚCI

Student pod kierunkiem wykładowcy potrafi zdobywać wiedzę w zakresie morfoskładni języka włoskiego, wie jak poszerzać tę wiedzę o inne dyscypliny w celu zastosowania jej w przyszłej pracy badawczej oraz w życiu zawodowym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego. Potrafi pracować w zespole, uważnie słucha partnerów komunikacji.

Metody i kryteria oceniania:

Student zostanie oceniony na podstawie testów zaliczeniowych.

Dodatkowo ocenie podlegać będą:

- przygotowanie do zajęć,

- systematyczność,

- czynny udział w zajęciach.

W miarę możliwości testy zaliczeniowe przeprowadzane będą w trybie stacjonarnym. Forma i kryteria zaliczenia mogą ulec zmianie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Lewandowska
Prowadzący grup: Agnieszka Kwapiszewska, Małgorzata Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.