Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa: Składnia - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z2S20GOSC Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa: Składnia - ćwiczenia
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na studiach I stopnia dla II roku st. stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Na ćwiczeniach, stanowiących swoiste uzupełnienie zajęć „Składnia – wykład”, studenci rozwiązywać będą praktyczne zadania z zakresu włoskiej składni. Program zajęć obejmuje włoskie zdanie pojedyncze (część I) i złożone (część II

Pełny opis:

Celem zajęć jest rozwiązywanie różnych form ćwiczeń odpowiadających zagadnieniom realizowanym przez studentów na prowadzonych równolegle zajęciach, pt. „Składnia – wykład”. W ramach modułu ćwiczeniowego przewidziane są następujące zagadnienia:

Część I:

-pojęcie zdania, zdanie minimalne i jego ekspansje;

-pojęcie syntagmy, typologie syntagm;

-grupa podmiotu i grupa orzeczenia;

-pojęcie podmiotu i orzeczenia, typologia podmiotu: gramatyczny, logiczny, domyślny, cząstkowy oraz orzeczeń: czasownikowe i imienne;

-ekspansje podmiotu i orzeczenia: przydawki przymiotne i rzeczowne oraz dopełnienia;

- rozbiór gramatyczny zdania prostego.

Część II:

- pojęcia zdania niezależnego;

- relacje składniowe: współrzędność, podrzędność, konstrukcje bezspójnikowe;

- zdanie nadrzędne i podrzędne;

- typologia zdań współrzędnych, spójniki współrzędne;

- typologia zdań podrzędnych, spójniki podrzędne;

- rozbiór logiczny zdania złożonego.

Literatura:

La nuova grammatica della lingua italiana, Maurizio Dardano, Pietro Trifone,

Gramatyka języka włoskiego, Stanisław Widłak,

Gramatyka języka włoskiego, Daniela Zawadzka,

Grammatica italiana di base, Pietro Trifone, Massimo Palermo,

Grammatica italiana per tutti, Elisabetta Perini.

Lingua comune. La grammatica e il testo, Luca Serianni et al.

Strona internetowa z ćwiczeniami:

https://eliza.zanichelli.it/eliza/Zingarelli/#/esercizi

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie podstawowe zagadnienia z gramatyki opisowej języka włoskiego (fonetyka, fonologia, morfologia, składnia)

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegać będą:

- obecność studenta na zajęciach (max. 2 nieobecności nieusprawiedliwione na semestr),

- aktywność studenta na zajęciach,

- wyniki testów zaliczeniowych przeprowadzanych w trybie zdalnym.

Forma i kryteria zaliczenia mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Lewandowska
Prowadzący grup: Agnieszka Kwapiszewska, Małgorzata Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.