Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury włoskiej: Wiek XVIII i XIX

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z2S20HLOD Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Historia literatury włoskiej: Wiek XVIII i XIX
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na studiach I stopnia dla II roku st. stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład obejmuje zarys rozwoju najważniejszych osiemnasto- dziewiętnastowiecznych kierunków i programów literackich (Arkadia, oświecenie, neoklasycyzm, preromantyzm, romantyzm, weryzm) oraz kultury włoskiej tego okresu

Pełny opis:

Wykład obejmuje zarys rozwoju najważniejszych osiemnasto- dziewiętnastowiecznych kierunków i programów literackich (Arkadia, oświecenie, neoklasycyzm, preromantyzm, romantyzm, weryzm) oraz kultury włoskiej tego okresu.Omawiana będzie m.in. twórczość Metastasia, Pariniego, Alfieriego, Goldoniego, Foscola, Manzoniego, Leopardiego, wybranych przedstawicieli nurtu „Scapigliatura”, Capuany, Vergi, Carducciego. Wykład nawiązuje do posiadanej przez studentów wiedzy na temat wydarzeń historyczno-kulturowych rozgrywających się we Włoszech w XVIII i XIX wieku, w szczególności włoskiego Risorgimenta.

Literatura:

G. Ferroni, Storia della letteratura italiana. (rozdziały dot. XVIII i XIX w., wydanie dowolne)

M. Pazzaglia, Letteratura italiana. 2, Dal rinascimento all'illuminismo : testi e critica con lineamenti di storia letteraria, Bologna 1993.

G. Ferroni [et al],.Restaurazione e Risorgimento (1815-1861), Milano : Mondadori Università, 2003

G. Baldi, Dal Barocco all'Illuminismo : storia del teatro e dello spettacolo, Milano 2000.

P.Chaunu, .Cywilizacja wieku Oświecenia / przeł. E. Bąkowska. Warszawa : PIW ,1989.

G. Cappello, Invito alla lettura di Vittorio Alfieri, Milano 1990.

K. Żaboklicki, Carlo Goldoni, Warszawa 1984.

G. Petronio, Parini e l'Illuminismo lombardo, Roma-Bari 1972.

G. Ragonese, Da Manzoni a Fogazzaro : studi sull'Ottocento narra tivo, Palermo : [s.n.], 1983

R. Bonavita, L'Ottocento , Bologna : Il Mulino, 2005

Lektury obowiązkowe:

V. Alfieri, Saul

C. Goldoni, La locandiera

A. Manzoni, I promessi sposi

G. Verga, Vita dei campi

oraz utwory i fragmenty utworów fragmenty wskazane w trakcie wykładu

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- podstawowe metody analizy dzieł literackich;

- w sposób usystematyzowany historię literatury włoskiej (tendencje, prądy danej epoki, głównych autorów oraz ich twórczość);

- w sposób podstawowy powiązania literatury włoskiej z procesami historyczno-kulturowymi.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny.

Szczegółową listę zagadnień egzaminacyjnych oraz lektur obowiązkowych studenci otrzymują na początku semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szymanowska
Prowadzący grup: Joanna Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W roku akademickim 2020/21 zajęcia będą prowadzone zdalnie w trybie asynchronicznym na platformie Kampus. Kolejne zajęcia będą udostępniane studentom regularnie co tydzień zgodnie z grafikiem, w formie nagranych wykładów oraz innych materiałów audiowizualnych i tekstowych. Egzamin w formie pisemnej zostanie przeprowadzony na platformie Kampus.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.