Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJW - Warsztaty translatorskie; Wstęp do tłumaczenia specjalistycznego. Teksty formalne i urzędowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z314JWWT02 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: PNJW - Warsztaty translatorskie; Wstęp do tłumaczenia specjalistycznego. Teksty formalne i urzędowe
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego dla studentów studiów III roku I stopnia warsztaty translatorskie
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wstęp do tłumaczenia. Kształtowanie i rozwijanie praktycznych umiejętności w zakresie przekładu.

Pełny opis:

Przedmiot składa się z dwóch komponentów.

1. WSTĘP DO TŁUMACZENIA PISEMNEGO: Celem przedmiotu jest wprowadzenie i kształtowanie umiejętności przekładu w zakresie tekstów formalnych (również w konfrontacji z tekstami literackimi). Studenci zapoznawani są z różnego rodzaju tekstami formalnymi i urzędowymi oraz podstawową terminologią takich dziedzin jak: nauka i studia, urzędy i biurokracja, praca, ubezpieczenia, podatki, dom i rodzina, przestępstwa i szkody, wypadki, itp. Studentom prezentowane są strategie translatorskie, które umożliwiłyby im efektywne dokonywanie tłumaczeń tekstów formalnych.

Nacisk kładziony jest na:

- rozwój kompetencji językowych w zakresie języka włoskiego, a szczególnie w zakresie frazeologii i stylistyki tekstów formalnych;

- doskonalenie znajomości języka ojczystego;

- ćwiczenie umiejętności korzystania ze źródeł słownikowych i tekstowych.

2. WSTĘP DO TŁUMACZENIA USTNEGO Zakres drugiego komponentu obejmuje wstęp do tłumaczenia konsekutywnego, analizę terminologiczną i stylistyczną tekstów, samodzielne próbki tłumaczenia ustnego, wprowadzenie do notacji w tłumaczeniu konsekutywnym oraz ćwiczenia pamięciowe.

Literatura:

Materiały własne prowadzącego

Dodatkowo:

L. Cantone, O. Cantone, L’avvocato di me stesso, Giunti Editore, 2007

D. Forapani, Italiano per giuristi, Alma Editore, 2003

L. McLoughlin, L. Pla, G. Schiavo, Italiano per economisti, Alma Editore, 2003

Efekty uczenia się:

Student:

Wiedza

- wskazuje i rozróżnia gatunki przekładu i ich cechy specyficzne;

- wskazuje kluczowe cechy języka włoskiego specjalistycznego;

Umiejętności

- stosuje warsztat tłumacza z języka włoskiego na polski w zakresie różnego rodzaju wypowiedzi ustnych i tekstów specjalistycznych;

Kompetencje społeczne

- ma przekonanie o konieczności i znaczeniu zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania etyki zawodowej;

- definiuje i opisuje warsztat tłumacza z języka włoskiego na język polski i z języka polskiego na włoski

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się następujące elementy:

- wynik testu końcowego (50%);

- prace domowe (25%);

- obecność, aktywność i praca na zajęciach (25%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Porczyk
Prowadzący grup: Anna Porczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.