Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJW - Warsztaty translatorskie; Wstęp do tłumaczenia specjalistycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z314JWWT03 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: PNJW - Warsztaty translatorskie; Wstęp do tłumaczenia specjalistycznego
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego dla studentów studiów III roku I stopnia warsztaty translatorskie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wstęp do tłumaczenia. Kształtowanie i rozwijanie praktycznych umiejętności w zakresie przekładu pisemnego i ustnego (konsekutywnego i symultanicznego).

Pełny opis:

Przedmiot składa się z dwóch komponentów.

1. WSTĘP DO TŁUMACZENIA PISEMNEGO: Celem przedmiotu jest wprowadzenie i kształtowanie umiejętności przekładu w zakresie tekstów specjalistycznych i formalnych (również w konfrontacji z tekstami literackimi). Studenci zapoznawani są z różnego rodzaju tekstami specjalistycznymi, formalnymi i urzędowymi oraz podstawową terminologią takich dziedzin jak: nauka i studia, urzędy i biurokracja, praca, ubezpieczenia, podatki, dom i rodzina, przestępstwa i szkody, wypadki, itp. Studentom prezentowane są strategie translatorskie, które umożliwiłyby im efektywne dokonywanie tłumaczeń tekstów specjalistycznych.

Nacisk kładziony jest na:

- rozwój kompetencji językowych w zakresie języka włoskiego, a szczególnie w zakresie frazeologii i stylistyki tekstów formalnych;

- doskonalenie znajomości języka ojczystego;

- ćwiczenie umiejętności korzystania ze źródeł słownikowych i tekstowych.

2. WSTĘP DO TŁUMACZENIA USTNEGO Zakres drugiego komponentu obejmuje wstęp do tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego, analizę terminologiczną i stylistyczną tekstów, samodzielne próbki tłumaczenia ustnego m.in. tekstów prasowych przygotowywanych przez studentów, wprowadzenie do notacji w tłumaczeniu konsekutywnym oraz ćwiczenia pamięciowe.

Literatura:

Materiały własne prowadzącego (teksty pisemne i nagrania)

Dodatkowo:

L. Cantone, O. Cantone, L’avvocato di me stesso, Giunti Editore, 2007

D. Forapani, Italiano per giuristi, Alma Editore, 2003

L. McLoughlin, L. Pla, G. Schiavo, Italiano per economisti, Alma Editore, 2003

Efekty uczenia się:

Student:

- wskazuje i rozróżnia gatunki przekładu i ich cechy specyficzne;

- wskazuje kluczowe cechy języka włoskiego specjalistycznego;

- stosuje warsztat tłumacza z języka włoskiego na polski w zakresie różnego rodzaju wypowiedzi ustnych i tekstów specjalistycznych;

- ma przekonanie o konieczności i znaczeniu zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania etyki zawodowej;

- definiuje i opisuje warsztat tłumacza z języka włoskiego na język polski i z języka polskiego na włoski

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego

- ma przekonanie o konieczności i znaczeniu zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania etyki zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania: Na ocenę końcową składają się następujące elementy:

- wynik testu końcowego (60%);

- prace domowe (20%);

- obecność, aktywność i praca na zajęciach (20%).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.