Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJW - Warsztaty translatorskie; Język włoski na rynku sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z314JWWT04 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: PNJW - Warsztaty translatorskie; Język włoski na rynku sztuki
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego dla studentów studiów III roku I stopnia warsztaty translatorskie
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny i służą kształtowaniu umiejętności przekładu tekstów włoskich i polskich związanych z rynkiem sztuki. Uczestnicy zajęć przyswajają sobie słownictwo, struktury leksykalne i gramatyczne oraz frazeologię właściwe tekstom użytkowym i artystycznym z dziedziny sztuk pięknych.

Pełny opis:

Zajęcia polegają na tłumaczeniu tekstów z związanych z rynkiem sztuki. Praca nad przekładem odbywa się:

- wspólnie i połączona jest z dyskusją,

- w grupach

- indywidualnie – w ramach pracy domowej.

Zajęcia obejmują następujące bloki tematyczne:

- słownictwo związane z historią sztuki (architektura, malarstwo, rzeźba, grafika, rzemiosło artystyczne);

- katalogi wystaw i aukcje sztuki (teksty krytyków sztuki, opis dzieła sztuki w katalogu i na wystawie);

- organizacja wystaw (finansowanie wystaw, sponsoring, patronat, tłumaczenie ustne podczas wernisaży);

- promocja sztuki (sztuka w mediach, tłumaczenie stron internetowych artystów, muzeów, galerii oraz instytucji związanych z upowszechnianiem sztuki);

- opisy dzieł sztuki w przewodnikach turystycznych i materiałach promocyjnych.

Uczestnicy zajęć poznają narzędzia leksykograficzne przydatne w podczas tłumaczenia tego typu tekstów (słowniki, glosariusze, bazy danych, polskie i włoskie korpusy językowe). Dopełnieniem warsztatu tłumacza będzie omówienie zasad redakcji przekładu.

Literatura:

De Mauro T., Il linguaggio della critica d'arte, Firenze: Vallecchi1965.

FergonziF., Lessicalità visiva dell'italiano. La critica dell'arte contemporanea 1945-1960, Pisa: Scuola Normale Superiore 1996.

Finocchi R., Parole che dicono immagini. Fra critica e arti visive, Ariccia: Aracne 2005.

Furia P., Il lessico dell'arte. Pittura, scultura, architettura e dintorni, Milano: Ares 2003.

Mantovano F., L'italiano dell'arte, Perugia: Edizioni Guerra 1996.

Paolini C.,Faldi M., Glossario delle tecniche artistiche e del restauro, Firenze: Edizioni Palazzo Spinelli 2000.

Materiały autorskie przygotowane przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

- wskazuje kluczowe cechy współczesnego języka włoskiego;

- wskazuje i rozróżnia gatunki przekładu i ich cechy specyficzne;

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności:

Student:

- stosuje rudymentarny warsztat tłumacza z języka włoskiego na polski w zakresie różnego rodzaju wypowiedzi ustnych i tekstów’

Kompetencje społeczne:

Student:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego;

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturalnego własnego kraju, Europy i świata;

- posiada umiejętność pracy w zespole, organizowania zespołu do podejmowania różnych zadań (zwłaszcza w dziedzinie kultury).

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność podczas tłumaczenia na zajęciach i przygotowanie tłumaczeń w domu (ocena ciągła);

- zaliczenie testu końcowego (test polegał będzie na dokonaniu przekładu tekstów lub ich fragmentów o tematyce analogicznej do materiałów tłumaczonych podczas zajęć).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Foremniak
Prowadzący grup: Katarzyna Foremniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym:

- synchronicznie (spotkania za pośrednictwem aplikacji Zoom);

- asynchronicznie (materiały, zadania i aktywności na platformie Kampus).

Kurs zakończy się zaliczeniem w formie zdalnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.