Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dino Buzzati

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z319HL01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Dino Buzzati
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe do wyboru na studiach I stopnia dla 3 roku (moduły)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Moduł konwersatoryjny poświęcony twórczości jednego z najciekawszych

pisarzy włoskich XX w.

Pełny opis:

Moduł konwersatoryjny dla studentów III roku, poświęcony twórczości Dina Buzzatiego, jednego z najciekawszych pisarzy włoskich XX w. Program zajęć obejmuje informacje na temat biografii i twórczości Buzzatiego, jego pozycji we włoskim życiu kulturalnym, recepcji jego twórczości we Włoszech i za granicą (w tym w Polsce). Główna część zajęć będzie poświęcona analizie i interpretacji wybranych utworów Buzzatiego.

Literatura:

G. Ferroni, Storia della letteratura italiana, Il Novecento, Torino, Einaudi , rozdz. Le forme della prosa tra le due guerre, (wyd. dowolne)

A. Arslan, Invito alla lettura di Dino Buzzati, Mursia, Milano 1993

A. Arslan, Dino Buzzati tra fantastico e realistico, Mucchi, Modena, 1993

M. Carlino, Come leggere "Il deserto dei Tartari" di B., Milano 1976;

R. Battaglia, Il mistero in Dino Buzzati, Milano 1980

Dino Buzzati vita e colori, a cura di R. Marchi, Milano 1986

Wybrane utwory D. Buzzatiego:

Bàrnabo delle montagne, Treves-Treccani-Tumminelli, Milano-Roma 1933 (oggi Mondadori, Milano).

Il deserto dei Tartari, Rizzoli, Milano-Roma 1940 (oggi Mondadori, Milano).

I sette messaggeri, Mondadori, Milano 1942.

La famosa invasione degli orsi in Sicilia, Rizzoli, Milano 1945 (oggi Mondadori, Milano).

Paura alla Scala, Mondadori, Milano 1949.

Il crollo della Baliverna, Mondadori, Milano 1954.

Sessanta racconti, Mondadori, Milano 1958.

Il grande ritratto, Mondadori, Milano 1960.

Un amore, Mondadori, Milano 1963.

Il Colombre e altri cinquanta racconti, Mondadori, Milano 1966.

La boutique del mistero, Mondadori, Milano 1968.

Romanzi e racconti, a cura di Giuliano Gramigna, Mondadori, Milano 1975 (“I Meridiani”).

Inne teksty i opracowania wskazane na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności. Dopuszcza się trzy nieobecności w semestrze.

Zaliczenie na ocenę, na które składają się:

ocena ciągła : bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność(w tym ocena przygotowanej prezentacji) – 30%

końcowa praca pisemna – 70%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.