Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJW - Warsztaty translatorskie; Wstęp do tłumaczenia specjalistycznego I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z319JWWT01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: PNJW - Warsztaty translatorskie; Wstęp do tłumaczenia specjalistycznego I
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego dla studentów studiów III roku I stopnia warsztaty translatorskie
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wstęp do tłumaczenia. Kształtowanie i rozwijanie praktycznych umiejętności w zakresie przekładu.

Pełny opis:

Opis: Przedmiot składa się z dwóch komponentów.

1. WSTĘP DO TŁUMACZENIA PISEMNEGO: Celem przedmiotu jest wprowadzenie i kształtowanie umiejętności przekładu w zakresie tekstów użytkowych (również w konfrontacji z tekstami literackimi). Studenci zapoznawani są z różnego rodzaju tekstami użytkowymi, formalnymi i urzędowymi oraz podstawową terminologią takich dziedzin jak: nauka i studia, urzędy i biurokracja, praca, ubezpieczenia, podatki, dom i rodzina, przestępstwa i szkody, wypadki, itp. Studentom prezentowane są strategie translatorskie, które umożliwiłyby im efektywne dokonywanie tłumaczeń tekstów użytkowych, a następnie tekstów specjalistycznych. Nacisk kładziony jest na: - rozwój kompetencji językowych w zakresie języka włoskiego, a szczególnie w zakresie frazeologii i stylistyki tekstów użytkowych i specjalistycznych; - doskonalenie znajomości języka ojczystego; - ćwiczenie umiejętności korzystania ze źródeł słownikowych i tekstowych.

2. WSTĘP DO TŁUMACZENIA USTNEGO Zakres drugiego komponentu obejmuje wstęp do tłumaczenia konsekutywnego, analizę terminologiczną i stylistyczną tekstów, samodzielne próbki tłumaczenia ustnego, wprowadzenie do notacji w tłumaczeniu konsekutywnym oraz ćwiczenia pamięciowe.

Literatura:

: Materiały własne prowadzącego

Dodatkowo: L. Cantone, O. Cantone, L’avvocato di me stesso, Giunti Editore, 2007

D. Forapani, Italiano per giuristi, Alma Editore, 2003

L. McLoughlin, L. Pla, G. Schiavo, Italiano per economisti, Alma Editore, 2003

Efekty uczenia się:

Wiedza

- wskazuje i rozróżnia gatunki przekładu i ich cechy specyficzne;

- wskazuje kluczowe cechy języka włoskiego specjalistycznego;

Umiejętności

- stosuje warsztat tłumacza z języka włoskiego na polski w zakresie różnego rodzaju wypowiedzi ustnych i tekstów specjalistycznych;

Kompetencje społeczne

- ma przekonanie o konieczności i znaczeniu zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania etyki zawodowej;

- definiuje i opisuje warsztat tłumacza z języka włoskiego na język polski i z języka polskiego na włoski

Metody i kryteria oceniania:

: Na ocenę końcową składają się następujące elementy:

- wynik testu końcowego (75%);

- prace domowe oraz obecność, aktywność i praca na zajęciach (25%).

: Na ocenę końcową składają się następujące elementy:

- wynik testu końcowego (75%);

- prace domowe oraz obecność, aktywność i praca na zajęciach (25%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brysiak
Prowadzący grup: Anna Brysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Zajęcia będą prowadzone zdalnie, częściowo na platformie Kampus, częściowo przez Google Meet.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.