Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJW - Warsztaty translatorskie; Wprowadzenie do przekładu polsko-włoskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z320JWWT01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: PNJW - Warsztaty translatorskie; Wprowadzenie do przekładu polsko-włoskiego
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego dla studentów studiów III roku I stopnia warsztaty translatorskie
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny i służą kształtowaniu umiejętności przekładu tekstów włoskich i polskich. Uczestnicy zajęć przyswajają sobie słownictwo, struktury leksykalne i gramatyczne oraz frazeologię właściwe tekstom użytkowym redagowanych w różnych odmianach i rejestrach języka.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny i służą kształtowaniu umiejętności przekładu tekstów włoskich i polskich o charakterze użytkowym i specjalistycznym. Uczestnicy zajęć przyswajają słownictwo, struktury leksykalne i gramatyczne oraz frazeologię właściwe językowi prasowemu, administracyjnemu, specjalistycznemu i technicznemu oraz żargonom środowiskowym.

Praca nad przekładem odbywa się:

- wspólnie i połączona jest z dyskusją,

- w grupach

- indywidualnie – w ramach pracy domowej.

Uczestnicy zajęć poznają narzędzia leksykograficzne przydatne podczas pracy przekładowej (słowniki, glosariusze, bazy danych, polskie i włoskie korpusy językowe). Dopełnieniem warsztatu tłumacza będzie omówienie zasad redakcji przekładu.

Literatura:

Kozłowska, Zofia (2007). O przekładzie tekstu naukowego (na materiale tekstów językoznawczych). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Nasi, Franco (2015). Traduzioni estreme. Quodlibet.

Osimo, Guido (2004). Manuale del traduttore: guida pratica con glossario. Hoepli Editore.

Pieńkoś, Jerzy (2003). Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki. Zakamycze.

Scarpa, Federica (2008). La traduzione specializzata. Un approccio didattico professionale. Hoepli Editore.

Wybrane słowniki jednojęzyczne dostępne online:

Garzanti Linguistica: https://www.garzantilinguistica.it

Grande Dizionario Hoepli Italiano di Aldo Gabrielli: https://dizionari.repubblica.it/italiano.html

il Sabatini Coletti: https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/

Vocabolario Treccani: http://www.treccani.it/vocabolario/

De Mauro: https://dizionario.internazionale.it

Efekty uczenia się:

Wiedza

- wskazuje i rozróżnia gatunki przekładu i ich cechy specyficzne;

- wskazuje kluczowe cechy języka włoskiego specjalistycznego;

Umiejętności

- stosuje warsztat tłumacza z języka włoskiego na polski w zakresie różnego rodzaju wypowiedzi ustnych i tekstów specjalistycznych;

Kompetencje społeczne

- ma przekonanie o konieczności i znaczeniu zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania etyki zawodowej;

- definiuje i opisuje warsztat tłumacza z języka włoskiego na język polski i z języka polskiego na włoski

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie przedmiotu składają się:

- aktywność podczas tłumaczenia na zajęciach i samodzielne przygotowanie tłumaczeń (ocena ciągła) – 25%;

- zaliczenie dwóch testów (przekład tekstów lub ich fragmentów o tematyce analogicznej do materiałów tłumaczonych podczas zajęć oraz sprawdzian opanowanej leksyki) – 75%. Próg zaliczenia: 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Foremniak
Prowadzący grup: Katarzyna Foremniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym:

- synchronicznie (spotkania za pośrednictwem aplikacji Zoom);

- asynchronicznie (materiały, zadania i aktywności na platformie Kampus).

Kurs zakończy się zaliczeniem w formie zdalnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.