Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Włochy w XX w. - od I wojny swiatowej do końca zimnej wojny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z3HWWW Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Włochy w XX w. - od I wojny swiatowej do końca zimnej wojny
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na studiach I stopnia dla III roku st.stacjonarnych i niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Prelegent zaprezentuje najważniejsze etapy historii Włoch od 1914 do 1989r.

Pełny opis:

Celem wykładu będzie pogłębienie historii Włoch od czasu pierwszej wojny światowej, poprzez dwie dekady dyktatury faszystowskiej zakończone drugą wojną światową aż do narodzin Republiki, rozwóju ekonomiczno-technicznego i najistotniejszych wydarzeń lat osiemdziesiątych.

Literatura:

S. Colarizzi, Storia del Novecento italiano, Milano 2006 A. Lepre, Storia degli italiani nel Novecento, Milano 2003; G. Sabbatucci-V. Vidotto, Storia contemporanea. Il Novecento, Bari 2008.

Pozycje niedostępne w bibliotekach UW będą udostępnione studentom przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

-Ma rudymentarną wiedzę o współczesnym życiu kulturalnym, społecznym i politycznym Włoch oraz wiedzę o historii Włoch.

-Potrafi stosując podstawowe metody badawcze zbierać, selekcjonować, analizować i interpretować informacje z różnych źródeł i na tej postawie wnioskować i formułować krytyczne sądy.

-Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.