Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Panorama Włoch współczesnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z3PWW Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Panorama Włoch współczesnych
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na studiach I stopnia dla III roku st.stacjonarnych i niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs zajmie się historycznymi, społecznymi i kulturalnymi zmianami we Włoszech w okresie ostatnich 25 lat.

Pełny opis:

Celem wykładu będzie pogłębienie historii Włoch od początku XX wieku, czasów pierwszej wojny światowej, poprzez dwie dekady dyktatury faszystowskiej zakończone drugą wojną światową aż do narodzin Republiki, rozwóju ekonomiczno-technicznego i najistotniejszych wydarzeń lat osiemdziesiątych. Następnie przeanalizowane zostaną: kryzys partii politycznych lat 90tych, formowanie nowego układu sił politycznych aż do istniejącego obecnie, relacje między mediami i społeczeństwem oraz wewnętrzne zmiany społeczno-gospodarcze Włoch, jak również relacje z Unią Europejsk

Literatura:

S. Colarizzi, Storia del Novecento italiano, Milano 2006 A; G. Sabbatucci-V. Vidotto, Storia contemporanea. Il Novecento, Bari 2000

S. Colarizzi-M. Gervasoni, La tela di Penelope. Storia della Seconda Repubblica (1989-2011), Bologna 2012; G. Mammarella, L’Italia di oggi: 1992-2012, Bologna 2012.

Pozycje niedostępne w bibliotekach UW będą udostępnione studentom przez prowadzącego

Efekty uczenia się:

-Ma rudymentarną wiedzę o współczesnym życiu kulturalnym, społecznym i politycznym Włoch oraz wiedzę o historii Włoch.

-Potrafi stosując podstawowe metody badawcze zbierać, selekcjonować, analizować i interpretować informacje z różnych źródeł i na tej postawie wnioskować i formułować krytyczne sądy.

-Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.