Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Redakcja tekstu w ujęciu kontrastywnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z3RTK Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Redakcja tekstu w ujęciu kontrastywnym
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na studiach I stopnia dla III roku st.stacjonarnych i niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posługuje się językiem włoskim na poziomie B2 oraz posiada ogólną wiedzę dotyczącą różnych rodzajów tekstów, głównie literackich, w języku włoskim i polskim.

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą językoznawczo – kulturowego porównania wybranych aspektów języka włoskiego i języka polskiego w zakresie redakcji tekstu.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są przedstawieniu relacji pomiędzy językiem włoskiem a językiem polskiego z punktu widzenia niektórych, szczegółowych aspektów z zakresu wyrażeń idiomatycznych, przysłów i powiedzeń, zwrotów językowych i wyrażeń. Celem zajęć jest również porównanie wybranych rodzajów tekstów literackich przedstawiających jednakowe zagadnienia z punktu widzenia dwóch języków i dwóch autorów. Część ćwiczeniowa zajęć dotyczy praktycznego zastosowania poznanych relacji zachodzących między dwoma językami w redakcji tekstu pisanego oraz wypowiedzi ustnej.

Literatura:

Materiały własne prowadzącego

A.Mazanek, J.Wójtowicz, Idiomy polsko –włoskie, PWN, 2008

G.Aprile, Italiano per modo di dire, Alma Edizioni,2008

M.Zardo, Idiomy języka włoskiego, Buchmann, 2002

I.Calvino, Marcovaldo (wydania włoskie oraz wydanie polskie Wydawnictwo W.A.B.)

I. Calvino, Il visconte dimezzato (wydania włoskie oraz wydanie polskie Wicehrabia przepołowiony, Wydawnictwo Cyklady)

Włoski bez cenzury, Praca zbiorowa, Langenscheidt, 2007

Pozycje niedostępne w bibliotece udostępnia prowądzacy.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

K_W04 Wskazuje kluczowe cechy współczesnego języka włoskiego.

K_W07 Wskazuje główne cechy zróżnicowania regionalnego języka włoskiego (dialekty), kultury i tradycji Włoch

UMIEJĘTNOŚCI:

K_U02 Potrafi stosując podstawowe metody badawcze zbierać, selekcjonować, analizować i interpretować informacje z różnych źródeł i na tej postawie wnioskować i formułować krytyczne sądy.

K_U06 Posługuje się w mowie i piśmie drugim językiem obcym (poziom B2)

K_U07 Stosuje rudymentarny warsztat tłumacza z języka włoskiego na polski w zakresie różnego rodzaju wypowiedzi ustnych i tekstów (literatura piękna, eseistyka, piśmiennictwo prasowe, naukowe, dokumenty administracyjne i inne)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K06 Posiada umiejętność pracy w zespole, organizowania zespołu do podejmowania różnych zadań (zwłaszcza w dziedzinie kultury)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności na zajęciach, dwie prace kontrolne z zakresu materiału, test końcowy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.