Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język francuski- 3 język

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z3S20JF Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język francuski- 3 język
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na studiach I stopnia dla III roku st.stacjonarnych i niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia dla studentów, którzy opanowali j.francuski na poziomie A2, mające umożliwić im osiągnięcie poziomu B1

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są opanowaniu podstawowych struktur języka francuskiego na poziomie B1

Ćwiczenia w wymiarze 60 godzin rocznie, wymagana praca samodzielna studenta

Nawiązywanie znajomości, życie codzienne i zawodowe, rodzina, podróże, zakupy, święta i zwyczaje , formalności urzędowe urzędowe

Zdobywanie i udzielanie informacji, formułowanie swoich opinii i ustosunkowywanie się do zdania innych, wyrazanie swoich uczuć np.zadowolenia, gniewu, zaskoczenia , pewności , wątpliwości itd.

Wiadomości telewizyjne i radiowe, wiedza o kulturze Francji i krajów frankofońskich

Rodzajniki, przyimki, zaimki, spójniki, futur simple, conditionnel présent, subjonctif, mowa zależna

Literatura:

H. Auge, Tout va bien, livre de l ‘eleve, I i II Cle International

H. Auge, Tout va bien, cahier d’exercices, Cle international

Marie – Louise Parizet,Activite pour le cadre europeen commun de reference A2, B1 Cle International

Maia Gregoire, Grammaire progressive du francais niveau intermediaire, Cle International

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Definiuje i opisuje wybrane podstawowe kierunki rozwoju współczesnej filologii, językoznawstwa i literaturoznawstwa

Wskazuje związki pomiędzy italianistyką a pokrewnymi dziedzinami filologicznymi i humanistycznymi

UMIEJĘTNOŚCI:

Posługuje się w mowie i piśmie drugim językiem obcym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła ( bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność), śródsemestralne pisemne testy kontrolne, kontrola obecności

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Stępińska-Kucza
Prowadzący grup: Zofia Stępińska-Kucza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Stępińska-Kucza
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.