Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Panorama Włoch współczesnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z3S21PWW
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Panorama Włoch współczesnych
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Zajęcia obowiązkowe na studiach I stopnia dla III roku st. stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs zajmie się historycznymi, społecznymi i kulturalnymi zmianami we Włoszech w okresie ostatnich 25 lat.

Pełny opis:

Celem wykładu będzie pogłębienie historii Włoch od początku XX wieku, czasów pierwszej wojny światowej, poprzez dwie dekady dyktatury faszystowskiej zakończone drugą wojną światową aż do narodzin Republiki, rozwóju ekonomiczno-technicznego i najistotniejszych wydarzeń lat osiemdziesiątych. Następnie przeanalizowane zostaną: kryzys partii politycznych lat 90tych, formowanie nowego układu sił politycznych aż do istniejącego obecnie, relacje między mediami i społeczeństwem oraz wewnętrzne zmiany społeczno-gospodarcze Włoch, jak również relacje z Unią Europejską.

Literatura:

G. Sabbatucci-V. Vidotto, Storia contemporanea. Il Novecento, Bari 2000

S. Colarizzi-M. Gervasoni, La tela di Penelope. Storia della Seconda Repubblica (1989-2011), Bologna 2012;

G. Mammarella, L’Italia di oggi: 1992-2012, Bologna 2012.

M. Clark, Storia dell'Italia contemporanea 1971-1999, Milano 1999.

AA. VV., Novecento italiania, Roma-Bari, 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

K_W06 - najważniejsze wydarzenia z historii Włoch oraz istotne aspekty kultury i języka włoskiego

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Napiórkowska
Prowadzący grup: Izabela Napiórkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Napiórkowska
Prowadzący grup: Izabela Napiórkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)