Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium: Wstęp do tłumaczenia specjalistycznego I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z3S21WT01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Translatorium: Wstęp do tłumaczenia specjalistycznego I
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Warsztaty translatorskie; Zajęcia dla studentów studiów III roku I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wstęp do tłumaczenia. Kształtowanie i rozwijanie praktycznych umiejętności w zakresie przekładu.

Pełny opis:

Przedmiot składa się z dwóch komponentów:

1. WSTĘP DO TŁUMACZENIA PISEMNEGO: Celem jest wprowadzenie i kształtowanie umiejętności przekładu w zakresie tekstów użytkowych (również w konfrontacji z tekstami literackimi). Studentom prezentowane są strategie translatorskie, które umożliwią im efektywne dokonywanie tłumaczeń tekstów użytkowych, a w perspektywie także specjalistycznych. Nacisk kładziony jest na:

- rozwój kompetencji językowych w zakresie języka włoskiego, a szczególnie w zakresie frazeologii i stylistyki tekstów użytkowych i specjalistycznych;

- doskonalenie znajomości języka ojczystego;

- ćwiczenie umiejętności korzystania ze źródeł słownikowych i tekstowych.

2. WSTĘP DO TŁUMACZENIA USTNEGO: Zakres drugiego komponentu obejmuje wstęp do tłumaczenia konsekutywnego, analizę terminologiczną i stylistyczną tekstów, samodzielne próbki tłumaczenia ustnego, wprowadzenie do notacji w tłumaczeniu konsekutywnym oraz ćwiczenia pamięciowe.

Literatura:

: Materiały własne prowadzącego zajęcia (teksty użytkowe, teksty prasowe, teksty specjalistyczne: dokumenty, pisma urzędowe, itp., nagrania do tłumaczenia ustnego)

Dodatkowo:

1) Tryuk Małgorzata, Przekład ustny konferencyjny, PWN.

2) Rozan Jean-François, Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym, Tertium.

Efekty uczenia się:

Umiejętności: absolwent potrafi:

K_U04 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł (słowników,

leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.);

K_U05 pracować, realizować zadania i rozwijać swoje umiejętności wedle wskazówek opiekuna naukowego.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

K_K01 krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, rozumie także potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju;

K_K02 udziału w życiu kulturalnym, wypełniania zobowiązań społecznych;

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się następujące elementy:

- wynik testu końcowego (75%);

- prace domowe oraz obecność, aktywność i praca na zajęciach (m.in. tłumaczenia ustne) (25%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brysiak
Prowadzący grup: Anna Brysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brysiak
Prowadzący grup: Anna Brysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.