Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Krytyczna lektura prasy japońskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3322-KLJP-OG Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Krytyczna lektura prasy japońskiej
Jednostka: Katedra Lingwistyki Formalnej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Lingwistyki Formalnej
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Nauka czytania i komentowania bieżącej prasy japońskiej bieżącej opiniotwórczej prasy japońskiej (Yomiuri, Asahi, Nikkei, Sankei).

Wymagania minimum to ukończenie pierwszego roku japonistyki/ILS z japońskim kierunkowym, ewentualnie drugiego roku lektoratów lub ekwiwalentnej znajomości języka japońskiego

Pełny opis:

Zajęcia obejmują wprowadzenie do krytycznej lektury bieżącej prasy japońskiej. Szczególny nacisk kierowany będzie na zrozumienie i komentarz tekstów poświęconej obecnej sytuacji społeczno-politycznej, zarówno w samej Japonii jak i na arenie międzynarodowej. Zajęcia mają za zadanie zarówno podwyższenie umiejętności czytania japońskich tekstów prasowych, jak i wprowadzenie ich w najbardziej aktualne wydarzenia związane z Japonią. Choć wykład nie zakłada żadnego szczególnego profilu kształcenia studenta, jest on w szczególności skierowany do studentów zajmujących się Japonią, a także tych zainteresowanych problematyką społeczno-polityczną.

Literatura:

Materiały rozdawane na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- rozeznaje się we współczesnej prasie japońskiej;

- ma poszerzony zakres znajomości literatury specjalistycznej;

- jest w stanie czytać japońskie teksty medialne;

- potrafi krytycznie spojrzeć na teksty medialne;

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą dopuszczenia do zaliczenia końcowego jest regularna obecność i aktywność na zajęciach. Bez żadnych konsekwencji można

opuścić trzy zajęcia. Po opuszczeniu czterech lub pięciu zajęć słuchacz może odpracować nieobecności na dyżurze. Powyżej pięciu nieobecności słuchacz jest nieklasyfikowany.

Każdy uczestnik kursu musi przynajmniej raz w ciągu semestru sporządzić prasówkę polegającą na streszczeniu kluczowych dla japońskiej prasy wydarzeń z danego tygodnia oraz poddać krytyce jeden artykuł.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Wiślicki
Prowadzący grup: Jan Wiślicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21"

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Wiślicki
Prowadzący grup: Jan Wiślicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Wiślicki
Prowadzący grup: Jan Wiślicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.