Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język japoński. Lektura japońskich tekstów językoznawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3322-LTJAP-OG Kod Erasmus / ISCED: 09.601 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język japoński. Lektura japońskich tekstów językoznawczych
Jednostka: Katedra Lingwistyki Formalnej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Lingwistyki Formalnej
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Znajomość japońskiego na poziomie podstawowym (np.: dla studentów japonistyki min. II roku lub

dla osób, które uczęszczały na otwarty lektorat języka japońskiego min. 2 lata).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium dla osób znających język japoński na poziomie podstawowym (np.: dla studentów japonistyki min. II roku lub dla osób,

które uczęszczały na otwarty lektorat języka japońskiego min. 2 lata), zamierzających zgłębiać zagadnienia językoznawstwa ogólnego i

wschodnioazjatyckiego.

Pełny opis:

Konwersatorium dla osób znających język japoński na poziomie podstawowym (np.: dla studentów japonistyki min. II roku lub dla osób,

które uczęszczały na otwarty lektorat języka japońskiego min. 2 lata), zamierzających zgłębiać zagadnienia językoznawstwa ogólnego i

wschodnioazjatyckiego.

Podczas zajęć czytane będą teksty z różnych dziedzin językoznawczych w języku japońskim. Celem zasadniczym jest zapoznanie

słuchaczy z podstawową problematyką z zakresu gramatyki, leksyki i grafemiki, wraz z japońską terminologią specjalistyczną (dobór

tekstów może być modyfikowany w zależności od inicjatywy słuchaczy). Słuchacze będą dostawać z wyprzedzeniem tekst. Zadaniem

domowym jest przygotowanie się do odczytania tekstu i ogólne jego zrozumienie. Szczegółowe znaczenie wyrazów, a także całego tekstu,

jest omawiane na zajęciach podczas lektury danego fragmentu.

Literatura:

Materiały dydaktyczne opracowane przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- ma przyswojone słownictwo językoznawcze;

- ma poszerzony zakres znajomości literatury specjalistycznej;

- posiada przykładową bibliografię do prac dyplomowych z językoznawstwa japonistycznego;

- potrafi analizować teksty japońskie;

- potrafi krytycznie spojrzeć na teksty japońskie z punktu widzenia lingwistyki zachodniej;

- posiada rozwinięty zakres specjalistycznych struktur gramatycznych, typowych dla tekstów pisanych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą dopuszczenia do zaliczenia końcowego jest regularna obecność i aktywność na zajęciach. Bez żadnych konsekwencji można

opuścić trzy zajęcia. Po opuszczeniu czterech lub pięciu zajęć słuchacz może odpracować nieobecności oddając tłumaczenie zadanego

tekstu na język polski. Powyżej pięciu nieobecności słuchacz jest nieklasyfikowany.

Uczestnicy kursu mogą wybrać formę końcowego semestralnego zaliczenia na ocenę: jest to albo tłumaczenie tekstu na zajęciach, albo

oddanie tłumaczenia przygotowanego w domu.

Praktyki zawodowe:

Nie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Wiślicki
Prowadzący grup: Jan Wiślicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.