Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty autoprezentacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-0WAP-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Warsztaty autoprezentacji
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Podstawy wiedzy z komunikacji i psychologii społecznej.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami savoir-vivre’u w sytuacjach publicznych, a zwłaszcza środowisku biznesowym i instytucjonalnym oraz przygotowanie ich do swobodnego komunikowania się i poruszania w życiu zawodowym i publicznym. W trakcie zajęć studenci zapoznają się zagadnieniami dotyczącymi kształtowania własnego wizerunku, sztuki autoprezentacji, metod i technik konstruowania wystąpień publicznych, savoir-vivre’u i etykiety biznesowej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami savoir-vivre’u w sytuacjach publicznych, a zwłaszcza środowisku biznesowym i instytucjonalnym oraz przygotowanie ich do swobodnego komunikowania się i poruszania w życiu zawodowym i publicznym. W trakcie zajęć studenci zapoznają się zagadnieniami dotyczącymi kształtowania własnego wizerunku, sztuki autoprezentacji, metod i technik konstruowania wystąpień publicznych, savoir-vivre’u i etykiety biznesowej. W czasie ich trwania studenci będą mieli również możliwość przygotowywania i prezentowania wystąpień, które będą nagrywane i oceniane. Forma warsztatowa umożliwi aktywne uczestnictwo w zajęciach, a interaktywna formuła (realizowana we współpracy z Centrum Kompetencji Cyfrowych) usprawni proces uczenia się i poszerzy oraz zróżnicuje zakres treści, do których będą mieli dostęp studenci. Zajęcia, częściowo prowadzone w formule e-learningu pozwolą na również na wzmocnienie kompetencji studentów w zakresie wytwarzania i dzielenia się wiedzą.

Literatura:

Detz J., Sztuka przemawiania. Nie co mówić, ale jak mówić, Gdańsk 2002

Jarczyński A., Etykieta w biznesie. Praktyczny poradnik savoir-vivre’u, Warszawa 2015

Kamińska-Radomska I., Etykieta biznesu czyli międzynarodowy język kurtuazji, Warszawa 2012

Kuziak M., Jak mówić, jak przemawiać?, Bielsko-Biała 2005

Ledever D., Relaksacja w pigułce: jak zmniejszyć stres w pracy i w życiu codziennym, Gdańsk 2008

Marcjanik M., Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2007

Michałowska E., Człowiek w interakcji z innymi [w]: K. Ostrowska (red.) Psychologia dla służb społecznych, Warszawa 2008

Pease A.B., Mowa ciała, Poznań 2007

Pietkiewicz E.,, Etykieta menadżera, Centrum Informacji Menadżera, Warszawa 1998

Stojanowska E., Możliwości i ograniczenia w kreowaniu własnej atrakcyjności interpersonalnej, Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu student:

W zakresie wiedzy:

- zna mechanizmy tworzenia i kontrolowania własnego wizerunku

- posiada wiedzę na temat zasad konstruowania wystąpień publicznych

- zna podstawowe zasady komunikacji międzykulturowej

- potrafi wskazać podstawowe zasady etykiety biznesowej, komunikowania się i zachowania w sytuacjach publicznych

- posiada wiedzę na temat taktyki strategii autoprezentacyjnych, stosowanych w różnych sytuacjach publicznych (rozmowa kwalifikacyjna, przyjęcie itd.)

- zna zasady stosownego do sytuacji sposobu ubierania się i zachowania

W zakresie umiejętności:

- potrafi (z zastosowaniem prezentowanych na warsztatach technik) skonstruować dobre wystąpienie publiczne

- umie rozpoznać i wyeliminować z wystąpienia jego niepoprawne komponenty (werbalne i niewerbalne)

- potrafi rozpoznać faux-pas, zarówno w etykiecie towarzyskiej, jak i biznesowej

- potrafi profesjonalnie zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej

- potrafi wskazać możliwe efekty wynikające z zastosowania poszczególnych technik i strategii autoprezentacyjnych

- potrafi zastosować kreatywne metody kształtowania własnego wizerunku

-potrafi zastosować wiedzę na temat komunikacji międzykulturowej w praktyce

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła (aktywność na zajęciach): 0,3

2. Przygotowanie materiałów wizualnych na platformę e-learningową: 0,4

3. Sprawdzenie wiedzy – test: 0,3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Rychlicka-Maraszek
Prowadzący grup: Katarzyna Rychlicka-Maraszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Rychlicka-Maraszek
Prowadzący grup: Katarzyna Rychlicka-Maraszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.