Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo w Politykach UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-KR2-1BPUd Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo w Politykach UE
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty 1 roku - Kryminologia, II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zarządzanie bezpieczeństwem we współczesnych społeczeństwach europejskich, współpraca państw UE w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, przestępczość w państwach UE, reakcja społeczna wobec przestępczości, stosowanie kar kryminalnych w państwach europejskich, kara śmierci i jej zniesienie w Europie, zapobieganie przestępczości, postrzeganie przestępczości w państwach europejskich: ocena opinii publicznej, mediów i polityków

Pełny opis:

Zarządzanie bezpieczeństwem we współczesnych społeczeństwach europejskich, współpraca państw UE w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, przestępczość w państwach UE, reakcja społeczna wobec przestępczości, stosowanie kar kryminalnych w państwach europejskich, kara śmierci i jej zniesienie w Europie, zapobieganie przestępczości, postrzeganie przestępczości w państwach europejskich: ocena opinii publicznej, mediów i polityków.

Efekty uczenia się:

Studenci:

1. Rozumieją pojęcie bezpieczeństwa w społeczeństwie

2. Potrafią wyjaśnić i opisać badania nad lękiem nad przestępczością

3. Analizuje regulacje prawne zobowiązujące państwa UE do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa

4. Zna i ocenia instrumenty kontrolowania szczególnie poważnej przestępczości i realizowania współpracy na poziomie UE.

5. Identyfikuje i analizuje zagrożenia dla bezpieczeństwa państw członkowskich UE.

6. Umie stale uczyć się i poszukiwać teoretycznych wyjaśnień zjawisk

Metody i kryteria oceniania:

1. bieżąca ocena aktywności na zajęciach i przygotowania na podstawie literatury

2. egzamin ustny według zagadnień przekazywanych im na koniec wykładów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.