Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagadnienia procesu karnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-KR2-1PRd Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Zagadnienia procesu karnego
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe, Kryminologia - 1 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zagadnienia procesu karnego to przedmiot dedykowany studentom, którzy na studiach pierwszego stopnia nie mieli postępowania karnego ani postępowania karnego wykonawczego.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje omówienie problematyki celów i funkcji postępowania karnego, jego poszczególnych etapów, roli i uprawnień uczestników procesu karnego, postępowania dowodowego w tym kwestii związanej z dowodami „nielegalnymi”. W programie przedmiotu znajduje się również analiza środków przymusu stosowanych w toku procesu karnego, przebieg postępowania przygotowawczego a następnie jurysdykcyjnego, skończywszy na nadzwyczajnych środkach zaskarżenia oraz postępowaniu po uprawomocnieniu się orzeczenia. Wykład wieńczy omówienie podstawowych założeń postępowania karnego wykonawczego

Literatura:

K.T. Boratyńska, Ł. Chojniak, W. Jasiński, Postępowanie karne, C. H. Beck, najnowsze wydanie;

Z. Świda (red.), J. Skorupka, R. Ponikowski, W. Posnow, Postępowanie karne. Część ogólna oraz Postępowanie karne. Część szczególna, Warszawa 2011;

Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa, najnowsze wydanie;

Grzegorczyk T., Tylman J.: Polskie postępowanie karne, Warszawa, najnowsze wydanie

Efekty uczenia się:

Studenci:

1. Znają najważniejsze pojęcia, instytucje i problemy procedury karnej

2 Opisują uprawnienia organów procesowych i uczestników postępowania

3. Znają i omawiają przebieg procesu karnego oraz jego kontynuację w postępowaniu karnym wykonawczym

4. Oceniają działania organów i uczestników procesowych odwołując się do konkretnych uprawnień określonych w prawie

5. Dyskutują o granicach tych uprawnień w związku z aktualnymi wydarzeniami w kraju i na świecie.

6. Opracowują projekty pism procesowych wykorzystywanych w toku procesu karnego.

7. Analizują przepisy procedury karnej w kontekście praw i wolności jednostki

8. Oceniają sprawy karne w świetle podstawowych zasad procesu karnego, np. domniemania niewinności.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła uwzględniająca zaangażowanie Studentów w prowadzone wykłady

2. Ocena analizy przypadków

3. Egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Chojniak
Prowadzący grup: Łukasz Chojniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Chojniak
Prowadzący grup: Łukasz Chojniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.