Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Resocjalizacja w społeczności lokalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-KR2-2RSLd Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Resocjalizacja w społeczności lokalnej
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zagadnienia form oddziaływania na sprawcę przestępstwa w warunkach wolnościowych przy zaangażowaniu w procesy resocjalizacji i readaptacji społeczności lokalnej.

Pełny opis:

Punktem wyjścia jest analiza negatywnych skutków izolacji więziennej oraz rozwiązań alternatywnych dla bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Omówione zostaną współczesne trendy i mody resocjalizacji w środowisku lokalnym a także ich efekt w postaci konkretnych zapisów legislacyjnych. Rozdaje i istota kar i środków nieizolacyjnych w polskim prawie karnym przedstawiane są na tle faktycznych problemów związanych z ich wykonywaniem i stosowaniem, w tym szczególny akcent dotyczy wykonywania dozoru i nadzoru przez wyspecjalizowane służby: kuratorów sądowych, społecznych, komorników, pracowników socjalnych, samorządów lokalnych. Omówione będą także środki o charakterze terapeutycznym, system monitoringu elektronicznego oraz problem mediacji w sprawach karnych. Przedmiotem dyskusji i ocen będą również współczesne oferty społeczności lokalnych adresowane dla osób naruszających porządek prawny oraz systemy doradztwa w sytuacjach kryzysowych. Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat potencjału wolnościowych środków karnych oddziaływania na skazanych oraz uwrażliwienie na potrzebę podejmowania działań resocjalizacyjnych w społecznościach lokalnych.

Literatura:

1. Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej, red. Jakubowska – Hara J., Skupiński J., Warszawa 2009,

2. Ciosek M., Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa 2001,

3. Goffman E., Charakterystyka instytucji totalnych, [we:]: Współczesne teorie socjologiczne, red. A. Jasińska – Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Warszawa 2006,

4. Consedine J., Sprawiedliwość naprawcza. Przywrócenie ładu społecznego, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

1. Znają i charakteryzują wolnościowe środki karne od strony prawnej i praktycznej.

2. Prezentują rozwiązania resocjalizacji w społeczności lokalnej, stosowane w innych krajach.

3. Rozpoznają i oceniają prawne i faktyczne możliwości postępowania ze skazanym w warunkach kary nieizloacyjnej.

4. Wyjaśniają rolę procesów resocjalizacyjnych w społecznościach lokalnych.

5. Oceniają stereotypy na temat skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych.

6. Umieją pracować zespołowo i argumentować swoje stanowisko

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła – uwzględniająca przygotowanie do zajęć i aktywność.

2. Ocena prac domowych.

3. Ocena frekwencji na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.