Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-KR2-2SPd Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Socjologia prawa
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty 2 roku - Kryminologia, II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze społecznymi koncepcjami prawa oraz relacją między prawem jako konstruktem społecznym a zjawiskami społecznymi.

Pełny opis:

W czasie wykładu studenci poznają podstawowe zagadnienia socjologii prawa:

• Socjologia prawa jako nauka

• Koncepcje prawa

• Główne nurty i ich przedstawiciele

• Kultura i świadomość prawna

• Rola prawa w społeczeństwie

• Socjologia konstytucyjna

• Państwo prawa

• Prawo a polityka, polityka prawa

• Tworzenie prawa

• Jakość prawa

• (Nie)równość wobec prawa i wykluczenie prawne

• Prawa człowieka

• Globalizacja prawa (UE)

W ramach zajęć planowane jest zwiedzanie Sejmu RP.

Literatura:

Kojder A., Z. Cywiński (red.), Socjologia prawa. Główne problemy i postacie. Warszawa 2014.

Kojder A., Podstawy socjologii prawa, Warszawa 2016.

Frieske, Kazimierz. 2001. Socjologia prawa; Warszawa – Poznań.

Cywiński Zbigniew. 2010, Nieegalitarne prawo w nieegalitarnym społeczeństwie. Wykluczenie prawne jako rodzaj wykluczenia społecznego. [w:] Turska, Anna (red.), Prawo i wykluczenie. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck, s. 161 – 187.

Kwaśniewski, Jerzy. 2000. Prawa człowieka w świadomości społecznej. [w:] [zbior]. Prawo i ład społeczny. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Turskiej. Warszawa: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Socjologii Prawa. s. 201 – 221.

Kwaśniewski, Jerzy. 2010, Wpływ norm prawnych na procesy wykluczenia społecznego. [w:] Turska, Anna (red.), Prawo i wykluczenie. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck, s. 189 – 206.

Podgórecki A., Zarys socjologii prawa, Warszawa 1971.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po zakończeniu kursu student:

- zna teoretyczne ujęcia socjologii prawa i ich głównych przedstawicieli

- zna różnicę pomiędzy prawem jako przedmiotem nauk prawnych a prawem jako przedmiotem badań społecznych.

- zna kontekst i przebieg procesu stanowienia prawa oraz jego aktorów

- posiada wiedzę na temat procesów leżących u podstaw zmiany prawa

- zna związki między przepisami prawnymi a prawem społecznym

Umiejętności:

- rozumie społeczne uwarunkowania procesu tworzenia prawa

- rozumie mechanizmy tworzenia prawa

- rozumie znaczenie prawa i jego rolę w regulowaniu stosunków społecznych oraz ograniczenia w tym zakresie

Kompetencje:

- umie interpretować różnice między normami formalnymi a „prawem społecznym” i potrafi określić ich znaczenie dla procesów społecznych

- potrafi analizować zjawiska prawne w kontekście społecznym

- krytycznie ocenia działanie prawa

- określa związek między społecznym uwarunkowaniem prawa a jakością prawa stanowionego

- rozumie wartość rządów prawa

- umie odczytywać akty prawne w różnych warstwach interpretacyjnych, w szczególności w kontekście ich wpływu na zjawiska społeczne

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w zakresie wszystkich zagadnień objętych kursem

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dudzińska
Prowadzący grup: Agnieszka Dudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dudzińska
Prowadzący grup: Agnieszka Dudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze społecznymi koncepcjami prawa oraz relacją między prawem jako konstruktem społecznym a zjawiskami społecznymi.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.