Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie zapobiegania przestępczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-KR2-2SZPd Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Strategie zapobiegania przestępczości
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty 2 roku - Kryminologia, II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką szeroko pojętego zapobiegania przestępczości (programy społecznego zapobiegania przestępczości, zapobiegania przez wczesną interwencję, zapobiegania sytuacyjnego, programy zapobiegania przestępczości realizowane w społecznościach lokalnych). Magistranci poznają przykłady konkretnych programów prewencyjnych oraz sposoby oceny ich skuteczności

Pełny opis:

Punktem wyjścia do rozważań na temat teorii i praktyki zapobiegania przestępczości będą odniesienia do indywidualnych, środowiskowych, społecznych i makrospołecznych uwarunkowań przestępczości. Na tej podstawie analizowane będą różnorakie podejścia do zagadnienia zapobiegania przestępczości, zalecenia międzynarodowe w tym względzie oraz ogólne zagadnienia reakcji formalnej i nieformalnej na przestępczość. Studenci poznają ogólne zasady tworzenia, realizacji oraz oceny skuteczności i prawidłowości (ewaluacji) programów prewencyjnych. Szczególny nacisk położony będzie na programy, których celem jest kontrola przestępczości poprzez zmianę sytuacji w której dochodzi do przestępstwa. Studenci przedstawiają własne opracowania na temat konkretnych działań prewencyjnych.

Literatura:

Czapska J., Kury H.– Mit represyjności albo o znaczeniu prewencji kryminalnej, 2002

Kossowska A.– Sytuacyjne zapobieganie przestępczości „Archiwum Kryminologii” t. XX

Bezpieczeństwo lokalne. Społeczny kontekst prewencji kryminalnej, (red) Czapska J., Widacki J., Warszawa 2000

Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych (red) Czapska J., Krupiarz W., Warszawa 1999

Czarnecki B., Siemiński W., Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej, Warszawa 2004

Bratton W., Knobler P., Przełom. Jak szef policji nowojorskiej powstrzymał epidemię przestępstw. Poznań 2000.

Kelling G. L., Coles C.M., Wybite szyby. Jak zwalczyć przestępczość i przywrócić ład w najbliższym otoczeniu, Poznań 2000

Ponadto literatura wskazana przez wykładowcę do poszczególnych tematów

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć

1. Znają podstawy teoretyczne strategii zapobiegania przestępczości w powiązaniu z teoriami uwarunkowań przestępczości oraz mechanizmami funkcjonowania kontroli społecznej nieformalnej i formalnej.

2. Wyjaśniają strategie zapobiegawcze i mechanizm kontroli społecznej nieformalnej i formalnej

3. Analizują założenia, realizację i efekty konkretnych programów zapobiegania przestępczości.

4. Porównują skuteczność programów zapobiegawczych.

5. Stosują interdyscyplinarne podejście do problemów społecznych i ich rozwiązywania

6. Rozumieją, że przestępczość powinna być traktowana w kontekście innych zjawisk społecznych i gospodarczych

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła – uwzględniająca przygotowanie do zajęć i aktywny udział w dyskusji.

2. Ocena samodzielnych prezentacji studentów.

3. Ocena frekwencji podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Różycka-Jaroś
Prowadzący grup: Sylwia Różycka-Jaroś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.