Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia organizacji i wspólnot lokalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-2SOWd Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Socjologia organizacji i wspólnot lokalnych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 2 rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Socjologia organizacji i wspólnot lokalnych to kurs przeznaczony dla studentów i studentek II roku kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Celem kursu jest zapoznanie studentów z aktualnymi teoriami wypracowanymi przez socjologię i teorię organizacji dotyczącymi podstawowych form życia zbiorowego, obecnych we współczesnych społeczeństwach: organizacji i wspólnot lokalnych.

Studenci i studentki poznają zagadnienia dotyczące funkcjonowania biurokracji, organizacji, pól organizacyjnych, kapitału społecznego, społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych.

Pełny opis:

Socjologia organizacji i wspólnot lokalnych to kurs przeznaczony dla studentów i studentek II roku kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Celem kursu jest zapoznanie studentów z aktualnymi teoriami wypracowanymi przez socjologię i teorię organizacji dotyczącymi podstawowych form życia zbiorowego, obecnych we współczesnych społeczeństwach: organizacji i wspólnot lokalnych.

Studenci i studentki poznają zagadnienia dotyczące funkcjonowania biurokracji, organizacji, pól organizacyjnych, kapitału społecznego, społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych.

Literatura:

Józef Chałasiński. Rozdział IV. „Elita osady a antagonizm” w książce (1935) Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie fabrycznej “Kopalnia” na Górnym Śląsku: Studium socjologiczne. Warszawa: Dom Książki Polskiej, s. 105-134.

Barbara Czarniawska (2010) Trochę inna teoria organizacji: Organizowanie jako konstruowanie sieci działań. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Katarzyna Growiec. Rozdział 1. „Pojęcie kapitału społecznego” (2011) Kapitał społeczny: Geneza i społeczne konsekwencje. Warszawa: Academica Wydawnictwo SWPS, , s. 13-45.

Mary Jo Hatch (2002) Teoria organizacji. Warszawa: PWN.

Geert Hofstede, Rozdział 7. „Piramidy, maszyny, targowiska i rodziny, czyli o tym, jak się ludzie organizują w różnych kulturach” w książce (2007) Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu. Warszawa: Polskie Wydaw. Ekonomiczne. s. 255-293.

Dariusz Jemielniak. Rozdział „Między anarchią a biurokracją: Zarządzanie w Wikipedii” w książce (2013) Życie wirtualnych dzikich: Netnografia Wikipedii największego projektu współtworzonego przez ludzi. Warszawa: Wydawnictwo Poltext, s. 223-260.

Robert D. Putnam. Rozdział 1. „Rozmyślania o zmianie społecznej w Ameryce” w książce (2008) Samotna gra w kręgle Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Warszawa: WAiP, s. 27-49.

Laurence Reese, Rozdział I. „Zaskakujące początki” w książce (2005) Auschwitz: Naziści i „Ostateczne rozwiązanie”. Warszawa: Prószyński i S-ka, s. 21-60.

Dariusz Wojakowski. Rozdział „Pogranicze polsko-ukraińskie a wyzwania XXI wieku” w książce: M. Szmeja (red.) (2008), Etniczność – o przemianach społeczno-narodowych. Kraków: Nomos, s. 73-84.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

Poznaje podstawowe związki między społecznością lokalną, społeczeństwem obywatelskim a procesami globalizacji oraz zapoznanie z sytuacją współczesnej Polski w tym zakresie. Zyskuje wiedzę na temat głównych perspektyw teoretycznych w socjologii organizacji oraz w socjologii wspólnot lokalnych. Przyswaja wiedzę na temat fordyzmu i postfordyzmu rozumianych jako etapy w rozwoju kapitalistycznych społeczeństw. Omawiane są klasyczne I współczesne badania społeczności lokalnej i organizacji, polityczno-gospodarcze uwarunkowania fordyzmu i postfordyzmu oraz związanych z nimi metod zarządzania organizacją.

W zakresie umiejętności:

Potrafi przygotować projekt rozwoju społeczności lokalnej, zdiagnozować jej problemy. Zyskuje umiejętność analizy metod kontroli społecznej wykorzystywanych we współczesnych organizacjach oraz możliwości ich wykorzystywania w szerszym społeczeństwie

W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:

Jest przygotowany do współpracy z grupą w zakresie przygotowania projektu rozwoju społeczności lokalnej zdiagnozowania jej problemów, potrafi komunikować się z otoczeniem i przekazywać wiedzę na temat mechanizmów zarządzania organizacją i metod kontroli społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Aktywność podczas ćwiczeń

Przygotowanie refleksji dotyczących lektur

Rozwiązanie quizów ze znajomości lektur

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Pawlak
Prowadzący grup: Mikołaj Pawlak, Izabela Sakson-Szafrańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.